Informasjon

Stressinkontinens, urinlekkasje

Stressinkontinens betyr lekkasje av urin i forbindelse med hoste, nysing eller andre aktiviteter som øker trykket inne i bukhulen. Det er som regel små mengder urin som lekker om gangen.

Hva er stressinkontinens?

Stress-inkontinens betyr urinlekkasje ved fysisk stress eller belastning. Urininkontinens betyr tap av blærekontroll. 

Stressinkontinens er et vanlig problem som kan være svært belastende. Inkontinensen inndeles ofte i 3 grader:

  • Lett - dråpelekkasje 1-2 ganger i måneden
  • Moderat - daglig dråpelekkasje
  • Alvorlig - større lekkasjemengder minst én gang i uken

Forekomst

I Norge er det rapportert plager med urinlekkasje hos 30 prosent av alle voksne kvinner. Også utenlandske studier viser at dette er en vanlig tilstand. Den forekommer hyppigst omkring overgangsalderen.

Stressinkontinens utgjør 50 prosent av alle med urinlekkasje. 35-50 prosent har en blanding av stressinkontinens og urgeinkontinens. Urgeinkontinens er plutselig og sterk vannlatingstrang, som ofte fører til større urinlekkasjer. Hos eldre ser man gjerne en blanding av stress- og urgeinkontinens.

Data fra Nord-Trøndelagsundersøkelsen (HUNT) viste at blant kvinner som ikke hadde født barn, hadde 5 prosent stresslekkasje. Blant kvinnner som kun hadde født ved keisersnitt, hadde 7 prosent stresslekkasje. Blant kvinner som hadde født vaginalt, var forekomsten 15 prosent.

Animasjon av urinlekkasje
Neste side