Informasjon

Akutt interstitiell nefritt

Interstitiell en en betegnelse på vevet mellom de aktive delene av nyrevevet (glomeruli og nefroner), og nefritt betyr betennelse i nyren.

Hva er nyresvikt?

Nyre - urinveier

Nyrene er to organer som befinner seg på hver side av ryggsøylen like bak magesekken inne i bukhulen. De filtrerer salt, vann og avfallsstoffer ut av blodet slik at det skilles ut med urinen. Sykdom eller skade kan hindre nyrene i å gjennomføre filtreringen på normalt vis, Det kalles nyresvikt. Ved nyresvikt blir det en opphopning av avfallsstoffer og salter i kroppen, og dette kan skade hjerte, hjerne, lunger og andre organer. De kan til og med forårsake alvorlig sykdom og død.

Hvordan oppstår nyresvikt?

Lengdesnitt av nyren

Nyresvikt kan oppstå raskt (dager) eller langsomt (måneder eller år). Mange sykdommer kan gi nyresvikt, for eksempel diabetes og høyt blodtrykk og utviklingen foregår da over mange år. De fleste mennesker med kronisk nyresvikt må ta flere medisiner, og mange trenger dialyse, dvs. jevnlig "maskinell" rensing av blodet, eller nyretransplantasjon.

Noen mennesker med akutt nyresvikt blir raskt og alvorlig syke og behøver sykehusinnleggelse. I cirka 10 prosent av tilfellene skyldes det en alvorlig allergisk reaksjon på medisiner og/eller en infeksjon. Denne tilstanden kalles akutt interstitiell nefritt (AIN).

Akutt interstitiell nefritt er en akutt, oftest reversibel nyresykdom (man blir frisk igjen) karakterisert av betennelse i vevet rundt de aktive delene av nyrevevet (interstitiet). Tilstanden er en viktig årsak til akutt nedsatt nyrefunksjon, men den fører bare sjelden til alvorlig nyresvikt. I den vestlige verden er AIN oftest forårsaket av overfølsomhetsreaksjoner (hypersensitivitetsreaksjoner) på medikamenter, men også infeksjoner (virus, bakterier, sopp) kan føre til sykdommen. 

Forekomsten av AIN er tiltakende som følge av økende bruk av antibiotika og andre medikamenter som kan utløse en allergisk reaksjon i nyrenes interstitium.

Årsaker

I de fleste tilfeller skyldes akutt interstitiell nefritt en allergisk reaksjon på et legemiddel du bruker. Unntaksvis kan nyrebetennelsen skyldes en underliggende infeksjon, en immunologisk reaksjon eller en kreftsykdom.

En lang rekke medikamenter er funnet å kunne forårsake akutt interstitiell nefritt. De hyppigste årsakene er antibiotika, betennelsesdempende medisiner av typen NSAIDs eller protonpumpehemmere (syreblokkere). En akutt interstitiell nefritt gir seg tilkjenne ca. to uker eller lengre etter oppstart av medikasjonen (eller infeksjonen) som utløser reaksjonen.

Det er sterke bevis for at akutt interstitiell nefritt er en immunologisk reaksjon som utløser betennelsen (inflammasjonen) i nyrene.

Diagnostikk

I starten av en slik akutt tilstand kan du ha lite plager, eller du får plager i form av minsket urinmengde, slapphet, nedsatt matlyst, kvalme og brekninger. Feber foreligger hos 60-100%. I noen tilfeller blir man oppmerksom på tilstanden fordi blodprøver viser unormal nyrefunksjon.

Enkelte kan få et mer uttalt sykdomsbilde med feber, utslett og leddsmerter. Andre symptomer kan være smerter i siden eller synlig blod i urinen. 

Blodprøver og urinprøver er til nytte og viser tegn på nyresykdom og nyresvikt. Ofte gjøres det ultralyd av nyrene for å utelukke andre årsaker til nyresvikt. 

Hvis disse prøvene og undersøkelsene ikke gir et klart svar, vil det være aktuelt å ta en vevsprøve (biopsi) fra en nyre. En nål stikkes da gjennom huden og inn i nyren, og en liten del av nyrevevet trekkes ut med nålen. Deretter vil en ekspert mikroskopere vevsprøven, og en sikker diagnose vil kunne stilles.

Behandling

Det viktigste er at du straks stopper å bruke den medisinen som er skyld i nyrebetennelsen. Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvilken medisin som er "synderen", dersom du bruker flere medisiner. Da må helst alle medisinene byttes ut. Jo raskere årsaken til sykdommen fjernes, jo raskere og jo mer fullstendig frisk blir du.

Kortison blir brukt dersom det å fjerne den utløsende medisinen ikke fører til noen bedring. Du vil da bli behandlet med forholdsvis høye kortisondoser i 2-3 uker, og så vil behandlingen trappes ned over 3-4 uker.

I den akutte fasen på sykehuset kan det bli nødvendig å sikre at du får tilstrekkelig med væske i deg, og at man får justert eventuelle forstyrrelser som måtte foreligge i saltnivået i blodet ditt.

Prognose

De fleste mennesker som får interstitiell nefritt blir bedre, og ca. to av tre får tilbake helt normal nyrefunksjon. Nyrene starter gradvis å fungere igjen etter at den utløsende årsaken er fjernet. Men dette betyr også at noen får varig skade av nyrefunksjonen, og må følges med regelmessige kontroller og eventuelt behandling resten av livet. 

 

 

Vil du vite mer?