Informasjon

Akutt interstitiell nefritt

Interstitiell en en betegnelse på vevet mellom de aktive delene av nyrevevet (glomeruli, nefroner), og nefritt betyr betennelse i nyren.

Hva er nyresvikt?

Nyre - urinveier

Nyrene er et par organer som befinner seg på hver side av ryggsøylen like bak magesekken inne i bukhulen. De filtrerer salt, vann og avfallsstoffer ut av blodet slik at det skilles ut med urinen. Nyrene stopper å fungere når sykdom eller skade hindrer dem i å filtrere skikkelig. Ved nyresvikt blir det en opphopning av avfallsstoffer og salter i kroppen, og det kan skade hjerte, hjerne, lunger og andre organer. De kan til og med forårsake alvorlig sykdom og død.

Hvordan oppstår nyresvikt?

Lengdesnitt av nyren

Nyresvikt kan oppstå raskt (dager) eller langsomt (måneder eller år). Mange sykdommer kan gi nyresvikt, f.eks. diabetes og høyt blodtrykk. De fleste mennesker med kronisk nyresvikt må ta flere medisiner, og mange trenger dialyse, dvs. jevnlig "maskinell" rensing av blodet.

Noen mennesker med akutt nyresvikt blir meget syke og behøver sykehusinnleggelse. I ca. 10% av tilfellene skyldes det en alvorlig allergisk reaksjon på medisiner. Denne tilstanden kalles akutt interstitiell nefritt (AIN).

Interstitiell en en betegnelse på vevet mellom de aktive delene av nyrevevet (glomeruli, nefroner), og nefritt betyr betennelse i nyren.

Diagnostikk

I starten av en slik akutt tilstand kan du føle deg frisk, eller du vil ha plager i form av klart minsket urinmengde, slapphet, nedsatt matlyst, kvalme og brekninger. I noen tilfeller blir man oppmerksom på tilstanden fordi blodprøver viser unormal nyrefunksjon. Enkelte kan få et mer uttalt sykdomsbilde med feber, utslett og leddsmerter. Andre symptomer kan være smerter i siden, synlig blod i urinen eller andre tegn på en underliggende sykdom.

I de fleste tilfeller skyldes en slik nefritt en allergisk reaksjon på et legemiddel du bruker. Unntaksvis kan nyrebetennelsen skyldes en underliggende infeksjon, en immunologisk reaksjon eller en kreftsykdom.

Blodprøver og urinprøver er til nytte og viser tegn på nyresykdom og nyresvikt. Ofte gjøres det ultralyd av nyrene. Hvis disse undersøkelsene ikke gir et klart svar, vil det være aktuelt å ta en vevsprøve (biopsi) av en nyre. En nål stikkes da gjennom huden og inn i nyren, og en liten del av nyrevevet trekkes ut med nålen. Deretter vil en ekspert mikroskopere vevsprøven, og en sikker diagnose vil kunne stilles.

Behandling

Det viktigste er at du straks stopper å bruke den medisinen som er skyld i nyrebetennelsen. Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvilken medisin som er "synderen", dersom du bruker flere medisiner. Da må helst alle medisinene byttes ut. Jo raskere årsaken til sykdommen fjernes, jo raskere og jo mer fullstendig frisk blir du.

Kortison blir brukt dersom det å fjerne den utløsende medisinen ikke gjør deg særlig bedre. Du vil da bli behandlet med forholdsvis høye doser i 2-3 uker, og så vil behandlingen trappes ned over 3-4 uker.

I den akutte fasen på sykehuset kan det bli nødvendig å sikre at du får tilstrekkelig med væske i deg, og at man får justert eventuelle forstyrrelser som måtte foreligge i saltnivået i blodet ditt.

Prognose

De fleste mennesker som får interstitiell nefritt, blir bedre. Ja, mange blir helt friske. Nyrene starter å fungere igjen etter noen uker. Noen kan trenge et år for å bli bedre. Helsetilstanden din før du ble syk, alvorlighetsgraden av sykdommen og eventuelle resultater av nyrebiopsien, vil være avgjørende faktorer som legen bedømmer når han eller hun uttaler seg om prognosen.

Vil du vite mer?