Informasjon

Urinveisinfeksjon hos kvinner

Urinveisinfeksjon (blærekatarr) er en infeksjon i urinblæra. Den skyldes som regel bakterier som kommer inn i urinblæra. De typiske plagene er svie, hyppig vannlating og varmefølelse i underlivet under og etter vannlating.

Hva er urinveisinfeksjon?

Nyrer, binyrer, urinledere, urinblære

Urinveisinfeksjon, blærekatarr, er en infeksjon i urinblæren som nesten alltid skyldes bakterier. Bakterier trives godt i kroppsvarm urin, og de formerer seg raskt når de kommer inn i urinblæren. Etter hvert vil disse bakteriene føre til en betennelse i slimhinnen som kler innsiden av urinblæren. Slimhinnen blir da rød og irritert, og hele urinblæra blir irritabel. Dette fører til sammentrekninger i urinblæra selv om den ikke er full, og du kan da oppleve den vanlige plagen med hyppig småskvetting. Vannlatingen kan også være smertefull som følge av sårhet og betennelse i urinrøret. I tillegg får mange svie og varmefølelse i underlivet etter vannlating.

Symptomene er så typiske at de aller fleste som har hatt blærekatarr, er i stand til å stille diagnosen selv.

Blærekatarr hos kvinner er svært vanlig. Årlig får mellom 3 og 13 prosent av kvinner blærekatarr, mens tilsvarende tall for menn er 0 til 3 prosent. Konsultasjoner for blærekatarr utgjør omtrent 3,5 prosent av alle henvendelsene i allmennpraksis. 20 til 40 prosent av kvinner vil oppleve gjentatte urinveisinfeksjoner.

Akutt ukomplisert blærekatarr er vanligere blant yngre kvinner enn kvinner etter overgangsalderen, sannsynligvis på grunn av høyere seksuell aktivitet blant de yngre.

Neste side