Informasjon

Urinveisinfeksjon hos kvinner

Temaside om Korona

Diagnostikk

Diagnosen baserer seg først og fremst på din beskrivelse av symptomene, som er svært typiske. I tillegg vil en undersøkelse av urinen kunne bekrefte diagnosen. Urinen kan være positiv på nitritt (bakterier i urinen), blod og hvite blodceller (tegn på betennelse). Har du fått konstatert urinveisinfeksjoner tidligere, og du gjenkjenner symptomene, er det som regel ikke nødvendig med ny konsultasjon hos lege for å få skrevet ut antibiotika-kur.

Forrige side Neste side