Informasjon

Urinveisinfeksjon hos menn

Urinveisinfeksjoner inndeles i øvre og nedre infeksjoner. Øvre urinveisinfeksjon er en infeksjon i nyrebekkenet og selve nyren. Nedre urinveisinfeksjon omfatter urinblæren og urinrøret.

Hva er urinveisinfeksjon hos menn?

Illustrasjon av nyre, binyre, blære og urinveier
Illustrasjon av nyre, binyre, blære og urinveier

Infeksjoner i urinveiene deles inn i øvre og nedre urinveisinfeksjon. Nedre urinveisinfeksjon omfatter urinblæren og urinrøret, mens øvre urinveisinfeksjon er en infeksjon i nyrebekkenet og selve nyren.

Ukomplisert urinveisinfeksjon er en blærebetennelse uten kjente kompliserende forhold eller andre sykdommer i urinveiene. Komplisert urinveisinfeksjon er derimot en betennelse der forhold i eller utenfor urinveiene kan påvirke forløpet i en mer langvarig og alvorlig retning. Dette er mer vanlig blant menn enn blant kvinner. Derfor klassifiseres en urinveisinfeksjon hos en mann som en komplisert urinveisinfeksjon.

Typiske symptomer ved nedre urinveisinfeksjon er svie ved vannlating, samt hyppig og sterk trang til vannlating. Feber er ikke vanlig.

Urinveisinfeksjon er en forholdsvis sjelden tilstand blant menn blant annet fordi urinrøret er mye lengre enn kvinnens, noe som beskytter mot infeksjon. Urinveisinfeksjon kan forekomme i alle aldersgrupper. Tilstanden er hundre ganger mer vanlig blant kvinner.

Årsak

En nedre urinveisinfeksjon skyldes i de fleste tilfeller at bakterier fra pasientens egen tarm samler seg rundt urinrørsåpningen og sprer seg gjennom urinrøret til blæren. Urinrøret hos menn er langt, og denne smittemåten er derfor mer vanlig blant kvinner. Vi antar at det kan forekomme direkte spredning av bakterier fra tarmen og over i blæren. Nyrebekkenbetennelse skyldes som regel en blærebetennelse som sprer seg videre oppover urinlederne til nyrene.

Mange faktorer kan bidra til å øke risikoen for urinveisinfeksjon:

Diagnostikk

Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer på urinveisinfeksjon og samtidig funn av bakterier i urinen. En strimmelundersøkelse kan vise at urinen er positiv på nitritt (bakterier i urinen), blod og hvite blodceller (tegn på betennelse). I tillegg til urinprøve vil man ofte også ta en blodprøve for å undersøke nyrefunksjonen og eventuelt sjekke om det er tegn til sykdom i prostata. 

Andre aktuelle undersøkelser for å avdekke eventuelle underliggende sykdommer kan være:

  • Undersøkelse av prostata. Dette skjer ved at legen fører en finger opp i endetarmen, for å kjenne om prostatakjertelen er forstørret
  • Blærescanning, eventuelt tømming av blæren ved hjelp av et kateter, for å se om det finnes resturin
  • Ultralyd av nyrene
  • Undersøkelse av urinveiene med kontrastrøntgen (oversikt, nyrer, blære)

I mange tilfeller vil det også være nødvendig å undersøke urinrøret med skop for å kunne se blæren, prostata og urinrøret. Denne undersøkelsesmetoden kalles cystoskopi.

Behandling

Hensikten med behandlingen er å bli kvitt infeksjonen, samt å behandle eventuelle disponerende faktorer. Medikamentell behandling i form av en antibiotikakur i 5-7 dager, vil i de flest tilfellene raskt fjerne bakteriene og gjøre deg symptomfri. Forløpet kan bli mer langvarig dersom infeksjonen skyldes en annen sykdom, eller dersom det foreligger såkalte resistente (motstandsdyktige) bakterier. Hvis kuren ikke virker, og plagene vedvarer, anbefales ny kontroll og oppfølging hos lege. 

Vil du vite mer?