Informasjon

Cochleaimplantat

Et cochleaimplantat er et lite, komplekst elektronisk apparat som kan bidra til at lyder kan oppleves av en person som er døv eller som har et betydelig hørselstap.

Hva er cochlea?

Hørselsorganene består at det ytre øret, øregangen, ørebeinskjeden, sneglehuset (cochlea), hørselsnerven og hørselssenter i hjernen (se illustrasjon). En lyd (lydbølger) fanges opp av det ytre øret, og lydbølgene setter trommehinnen i bevegelse. På innsiden av trommehinnen (se illustrasjon) henger ørebeinet "hammeren" fast i trommehinnen. Bevegelsene i trommehinnen forplanter seg derfor videre via ørebeinskjeden - "hammeren", "ambolten" og "stigbøylen" - til sneglehuset. Inne i sneglehuset er det lymfevæske og en lang membran (basilarmembranen). Når lymfevæsken settes i bevegelser, vil deler av membranen begynne å svinge i takt med bevegelsene. Hver del av membranen reagerer på bestemte toner (lydfrekvenser), f.eks. høye toner og lave toner. Når enkeltområder på basilarmembranen settes i svingninger, utløses elektriske impulser som passerer gjennom hørselsnerven og inn til hjernen, der disse impulsene fører til at vi hører lyd.

Cochlea og vestibulum
Mellomøre med ørebenskjede
Neste side