Informasjon

Cochleaimplantat

Temaside om Korona

Hva er cochleaimplantat?

Et cochleaimplantat er et lite, komplekst elektronisk apparat som kan bidra til at lyder kan oppleves av en person som er døv eller som har et betydelig hørselstap. Implantatet består av utvendig og en innvendig del. 

Den utvendige delen består av:

  • En lydprosessor som har en mikrofon som fanger opp lyd fra omgivelsene
  • En taleprosessor som fanger opp lydene fra mikrofonen, og som sorterer lydene på forskjellige frekvenser. Brukeren skal kunne høre lyder i frekvensområdet 125 til 8000 Hz
  • En transmitter og mottaker/stimulator som tar imot signalene fra taleprosessoren og omdanner dem til elektriske impulser som sendes inn til den innvendige delen via en ledning (elektrodestråle)

Den innvendige delen består av:

  • En elektrodestråle som er en gruppe elektroder som overfører hver sin frekvens fra stimulatoren
  • Elektrodestrålen er ført inn i sneglehuset og sender elektrodene til ulike områder på hørselsnerven
  • Elektrodene stimulerer hørselsnerven i hvert sitt frekvensområde. En mørk lyd vil gi elektrisk stimulering på elektroder lengst inne i sneglehuset, mens en lys lyd vil stimulere de ytterste elektrodene i sneglehuset
  • Den elektriske stimuleringen gir signal i hørselsnerven som ledes videre til hjernen, og signalene oppleves da som henholdsvis en mørk eller en lys lyd.

Elektrodene gir direkte elektrisk stimulering til hørselsnervefibrene for ulike frekvensområder. Hvis hørselnervefibrene er i orden, kan hjernen lese av og gjenkjenne lydmønsteret, men signalet blir litt grovere og mer unøyaktig enn ved normal hørsel, siden det er et begrenset antall frekvensområder. De som er opererte, får altså ikke normal hørsel. Det tar derfor noe tid for dem å venne seg til disse forenklede lydimpulsene.

Bueganger og nerve i indre øre
Cochlea implantat

Cochleaimplantat er en teknologisk nyvinning med kort historie, og den tekniske utviklingen har vært rivende.

Se animasjon om cochleaimplantat
Forrige side Neste side