Informasjon

Cochleaimplantat

Temaside om Korona

Hvem kan ha nytte av cochleaimplantat?

Hvert år blir det født mellom 30 og 40 barn i Norge som hører så dårlig at de får tilbud om cochelaimplantat. I tillegg kommer eldre barn og voksne som kan ha nytte av et slikt hjelpemiddel. Det første barnet ble operert i 1988, og det nærmer seg nå 1000 barn som har fått operert inn cochleaimplantat.

En grundig utredning må til for å undersøke om cochleaimplantasjon kan gi den enkelte bedre muligheter til å oppfatte lyd og tale. For barn foregår denne utredningen ved Rikshositalet. Den innebærer en undersøkelse av øre-nese-hals-lege, ulike hørselstester, spesialpedagogisk vurdering, eventuelt CT og MR-undersøkelse for å avklare om det anatomisk er mulig å legge inn et cochleaimplantat og elektroder i sneglehuset og for å vurdere hørselsnerven. Utredningen tar normalt én dag og er noe ulik for små barn og eldre barn og voksne. Andre sykehus kan også foreta implantasjon av cocleaimplantat hos voksne.

Både barn som er født døve, og personer som er blitt døve, kan ha nytte av cochleaimplantat. Personer som har blitt døve, har etablert nødvendige nervebaner og hørselsenter i hjernen. Disse vil etter en operasjon raskt gjenvinne talespråket.

De som hører godt med cochleaimplantat, kan oppfatte alt av tale når det er stille, men alle vil streve med å oppfatte tale når det er bakgrunnsstøy.

Forrige side Neste side