Informasjon

Cochleaimplantat

Temaside om Korona

Når bør et cochleaimplantat opereres inn?

Hjernen utvikler seg i de første leveårene. Det gjelder også utviklingen av hørselsenteret. Gjennom lydstimulering modnes nervebaner og de sentra i hjernen som kan tolke lydinntrykkene slik at vi opplever lyd. Etter en viss tid (6-7 år) slutter hjernen å utvikle seg på den måten.

Ved medfødt døvhet og innsetting av cochleaimplantat før 3-4 års alder blir barnet tunghørt, men det utvikler tale og taleoppfattelse forutsatt daglig god taletrening. Helst bør et cochleaimplantat opereres inn før 1 års alder. Dersom cochleaimplantat opereres inn etter sju år, får man ingen hørselsfunksjon annet enn evne til å skille mellom lyd og ikke-lyd.

Forrige side Neste side