Informasjon

Cochleaimplantat

Temaside om Korona

Trening og læring i bruk av cochleaimplantat

Lyd kan ikke oppfattes gjennom implantatet før den eksterne lydprosessoren er tilpasset og programmert. Lydpåsetting gjøres av audiofysiker 4 til 6 uker etter operasjonen, når operasjonssåret er grodd.

Den første lyden som høres, oppleves kaotisk og meningsløs. Tolking og opplevelse av lydinntrykkene krever trening og opplæring. Etter hvert vil den pasienten merke hvordan lydbildet endrer seg. Men hjernen krever tid for å lære seg å oppfatte de nye lydinntrykkene, så det kreves flere timers øving daglig over flere måneder før barnet/du får full effekt av implantatet. Barnet/du må også gå til jevnlige kontroller hos lydtekniker som justerer lyden.

Forrige side Neste side