Informasjon

Cochleaimplantat

Temaside om Korona

Cochleaimplantasjon i Norge

Årlig får i underkant av 200 personer i Norge operert inn cochleaimplantat. Døve med døve barn har uttrykt bekymring for at operasjoner kan true den kulturelle identitet, tilhørighet og trivsel. Undersøkelser viser at så ikke er tilfelle. Selv om et cochleaimplantat er dyrt, viser kostnad-nytte-analyser at det er regningssvarende for samfunnet.

Rikshopsitalet har landsdekkende funksjon når det gjelder operasjon på barn under 18 år. Tilbud til voksne om operasjon av cochleaimplantat finnes ved flere av de største sykehusene i Norge.

Forrige side Neste side