Informasjon, tilstand

Akutt bihulebetennelse

Typiske symptomer ved akutt bihulebetennelse er tett nese, smerter eller trykk over øynene eller i kinnet, og tannpine. I noen tilfeller kan man også ha feber og generelt føle seg i dårlig form.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Hva er bihulebetennelse?

Det er flere hulrom i ansiktsskjelettet som har åpning til nesen. Disse hulrommene kalles bihuler og er kledt med slimhinne slik som i nesen. Vi skiller mellom kjeve-bihulene (maxillarsinus), panne-bihulene (frontalsinus), og et par mindre bihuler som befinner seg ved neseroten (etmoidalsinus og sfenoidalsinus).

Bihuler, oversikt

Bihulebetennelse er en betennelse i slimhinnen i disse hulrommene. Ved vanlig forkjølelse er det ofte samtidig betennelse i slimhinnen i nesen og i bihulene. Ikke alle merker noe særlig til betennelsen i bihulene. Dersom utførselsgangen fra bihulene tettes til derimot, vil trykket inne i bihulen øke, og det oppstår smerter.

Mange får behandling med antibiotika når de har smerter fra bihulene. For mange er dette unødvendig behandling. De aller fleste infeksjoner i bihulene er virusinfeksjoner. Og som kjent hjelper ikke antibiotika mot virus. Studier har vist at bare 0,5-2% av alle som er forkjølet, får bihulebetennelse med bakterier. Da kan man imidlertid ha nytte av antibiotika.

Hos de minste barna er ikke alle bihulene ferdig utviklet, slik at forløpet av sykdommen kan være litt annerledes enn hos voksne. Tidligere trodde man at barn ikke kunne få bihulebetennelser, men ny kunnskap viser at det ikke er helt uvanlig - men som hos voksne, nesten alle tilfeller er forårsaket av virus. Kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn, og infeksjonen er hyppigst om vinteren.

Sykdomsforløp

bihulebetennelse
Animasjon av bihulebetennelse

Akutt bihulebetennelse kommer ofte i forbindelse med en vanlig forkjølelse, eller en forkjølelse som trekker i langdrag. Typiske symptomer er smerter, eller en følelse av trykk over øynene eller i kinnet ved siden av nesen. Mange opplever smertene som en tannpine i overkjeven. Nesen blir tett på grunn av snørr.

Det er typisk at smertene blir verre når du bøyer deg framover. Smertene/trykket er ofte noe svakere om morgenen, og verre utover dagen. Ved bihulebetennelse kan det renne tykk, illeluktende snørr ut av neseboret på samme side som smertene sitter. De fleste har ikke feber, men noen får feber og føler seg i generelt dårlig form.

En sjelden gang kan bihulebetennelsen skyldes komplikasjoner til tannbehandling, eller være en følge av betennelse i tenner i overkjeven. Denne typen bihulebetennelse er preget av tannsmerter og råtten lukt av snørret fra nesen.

Bakterieinfeksjon kan mistenkes spesielt ved høy feber og dårlig allmenntilstand, ved forkjølelsesplager som vedvarer mer enn 5-10 dager uten bedring, eller ved forverring av plager etter forbigående bedring.

Årsaker

Bihulene er luftfylte hulrom i ansiktsbeinet med en trang åpning ut til nesehulrommet. Ved forkjølelser hovner slimhinnene i nesen og bihulene opp, slik at åpningen blir enda trangere. Snørr, virus og bakterier kan da stenges inne i bihulene og formere seg fritt. Resultatet blir økende trykk, og etterhvert smerter og ømhet i beinet som omgir bihulen.

Dersom du er allergisk og har hovne slimhinner eller polypper i nesen som følge av dette, er du ekstra utsatt for å få bihulebetennelse. Det samme gjelder dersom du er født med trange åpninger til bihulene i nesen.

Diagnostikk

Diagnosen stilles vanligvis på bakgrunn av den typiske sykehistorien og symptomene. Legen kan eventuelt også titte inn i nesen for å se om det kommer puss fra utførselsgangene til bihulene. Ved å banke eller trykke forsiktig over bihulene kan man påvise ømhet.

I tillegg kan det være aktuelt å ta blodprøver som CRP og blodsenkning (SR), som begge kan være forhøyet. Ved kraftig infeksjon som har vart mer enn en uke, vil forhøyet SR og CRP over 50 tyde på bakteriell bihulebetennelse. Legeundersøkelse og blodprøver kan ikke sikkert skille mellom bakterieinfeksjon og virusinfeksjon, slik at den nøyaktige diagnosen ofte blir noe usikker.

Røntgen, ultralyd eller CT-undersøkelse tas kun ved langvarige eller alvorlige sykdomsforløp. CT er den mest presise av disse undersøkelsene. CT-undersøkelse kan medføre noe høyere stråledose sammenlignet med røntgen.

Å stikke hull på en bihule og så ta bakterieprøve av slimet i bihulen, er den sikreste metoden for å påvise en bakterieinfeksjon. Det er imidlertid en smertefull behandling og benyttes lite.

Ved gjentatte bihulebetennelser anbefales henvisning til spesialist blant annet for bildeundersøkelse og bekreftelse av riktig diagnose

Behandling

Bihulebetennelse er vanligvis forbundet med moderate til sterke smerter. Paracetamol og ibuprofen har god effekt på smertene. Du kan godt ta smertestillende regelmessig, siden det er lettere å holde smertene på avstand enn å ta dem bort når de først har kommet.

Du kan bruke slimhinneavsvellende nesespray eller dråper, som du får kjøpt reseptfritt på apoteket. Medisinen fører til at hevelsen i slimhinnen avtar, slik at utførselsgangene fra bihulene kan bli mer åpne. Dog er det vitenskapelige beviset for deres effekt, svakt. Du skal aldri bruke slik medisin mer enn 5 dager sammenhengende, fordi de kan skade neseslimhinnene ved langvarig bruk. Et alternativ kan være nesespray som inneholder steroider. Disse demper betennelse og kan brukes i lengre tid (krever resept). Kortisonholdig nesespray er vist å ha noe effekt. Derimot har kortison i tablettform neppe særlig effekt brukt alene.

Ved lette bihulebetennelser hjelper det å ligge med hodet høyt når du skal sove. Det kan også ha god virkning å skylle nesen med saltvann 1-2 ganger om dagen. På apoteket får du kjøpt et "nesehorn" til denne bruken. Dersom du har høysnue, anbefales bruk av kortisonholdig nesespray og antihistaminer i pollensesongen. Dette er allergitabletter som forebygger at neseslimhinnen hovner.

Antibiotika i form av vanlig penicillin benyttes i noen tilfeller hvis legen mistenker at infeksjonen er forårsaket av bakterier. Forskning tyder på at antibiotika har liten effekt ved akutt bihulebetennelse, og det brukes sannsynligvis unødvendig ofte. De aller fleste blir bra uten antibiotika. Selv om det er bakterier som er årsaken til bihulebetennelsen, blir nesten like mange friske av narremedisin som av antibiotika. Men ved kraftige og vedvarende plager anbefales behandling med antibiotika.

Ved langvarig bihulebetennelse eller uttalte plager, kan det være aktuelt å stikke hull på bihulene og skylle dem. Slik behandling utføres av øre-nese-hals-spesialister.

Ved kroniske og stadig tilbakevendende plager kan det være nødvendig med en operasjon for å sikre at bihulene blir drenert. Hos noen er det også aktuelt å rette opp en skjev neseskillevegg eller fjerne nesepolypper og lignende ved hjelp av kirurgi.

Prognose

De fleste blir friske eller bedre uten behandling med penicillin. Behandling med nesedråper og smertestillende har god effekt i de aller fleste tilfeller. Selv i tilfeller der det foreligger en bakteriebetennelse, har man sett at så mange som 8 av 10 ble friske eller mye bedre uten antibiotika.

Mange har tendens til tilbakefall ved senere forkjølelser. Dersom du har hatt bihulebetennelser tidligere, kan det derfor være nyttig at du bruker nesedråper forebyggende når du blir forkjølet. Det kan også være nyttig å sove med hodet noe høyere enn vanlig, mens forkjølelsen pågår.

Alvorlig bihulebetennelse som ikke blir behandlet, kan gi varig skade av slimhinnene i nese og bihuler.

Vil du vite mer?