Informasjon, tilstand

Akutt bihulebetennelse

Diagnosen

Diagnosen stilles vanligvis på bakgrunn av den typiske sykehistorien og symptomene. Legen kan eventuelt også titte inn i nesen for å se om det kommer puss fra utførselsgangene til bihulene. Ved å banke eller trykke forsiktig over bihulene kan man påvise ømhet.

I tillegg kan det være aktuelt å ta en blodprøve, CRP, som kan være forhøyet. Legeundersøkelse og blodprøver kan ikke sikkert skille mellom bakterieinfeksjon og virusinfeksjon, slik at den nøyaktige diagnosen ofte blir noe usikker.

Røntgen av bihuler er ikke anbefalt ved akutt bihulebetennelse da undersøkelsen skiller dårlig mellom bakterier og virus som årsak. CT-undersøkelse tas kun ved langtrukne eller kompliserte sykdomsforløp. Ved CT-undersøkelse brukes røntgenstråler, og man skal derfor unngå dette når det er mulig. 

Å stikke hull på en bihule og så ta bakterieprøve av slimet i bihulen, er den sikreste metoden for å påvise en bakterieinfeksjon. Det er imidlertid en smertefull prosedyre og benyttes lite, men kan være aktuelt dersom bakterieinfeksjon mistenkes og behandling ikke har hatt ønsket effekt.

Ved gjentatte bihulebetennelser anbefales henvisning til spesialist blant annet for bildeundersøkelse og bekreftelse av riktig diagnose

Forrige side Neste side