Informasjon, tilstand

Akutt bihulebetennelse

Akutt bihulebetennelse har typisk symptomer som tett nese, misfarget nesesekret, smerter og/eller trykk over øynene eller i kinnet, eventuelt tannpine. I noen tilfeller kan man ha feber og generelt føle seg i dårlig form.

Hva er bihulebetennelse?

Det er flere hulrom i ansiktsskjelettet som har åpning til nesen. Disse hulrommene kalles bihuler og er kledt med slimhinne slik som i nesen. Vi skiller mellom kjevebihulene (maksillarsinus), pannebihulene (frontalsinus), og et par mindre bihuler som befinner seg ved neseroten, lenger bak (etmoidalsinus og sfenoidalsinus).

Bihuler, oversikt

Bihulebetennelse er en betennelse i slimhinnen i disse hulrommene. Ved vanlig forkjølelse er det ofte samtidig betennelse i slimhinnen i nesen og i bihulene. Ikke alle merker noe særlig til betennelsen i bihulene. Dersom utførselsgangen fra en bihule tettes til vil trykket inne i bihulen øke, og det oppstår smerter.

Mange blir behandlet med antibiotika når de er forkjølet og har smerter fra bihulene. Ofte er dette unødvendig behandling. De aller fleste infeksjoner i bihulene er virusinfeksjoner. Og som kjent hjelper ikke antibiotika mot virus. Studier har vist at bare 0,5-2 prosent av alle som er forkjølet og tett i nesa får bakteriell bihulebetennelse. Da kan man imidlertid i de mest alvorlige tilfellene ha nytte av antibiotika.

Hos de minste barna er ikke alle bihulene ferdig utviklet og forløpet av sykdommen kan være litt annerledes enn hos voksne. Tidligere trodde man at barn ikke kunne få bihulebetennelser, men senere kunnskap viser at det ikke er helt uvanlig - men som hos voksne, de aller fleste tilfellene er forårsaket av virus.

Sykdomsforløp

Animasjon av bihulebetennelse

Akutt bihulebetennelse kommer ofte i forbindelse med en vanlig forkjølelse, eller en forkjølelse som trekker i langdrag. Typiske symptomer er smerter, eller en følelse av trykk over øynene eller i kinnet ved siden av nesen. Mange opplever smertene som en tannpine i overkjeven. Nesen blir tett på grunn av snørr.

Det er typisk at smertene blir verre når du bøyer deg framover. Smertene/trykket er ofte noe svakere om morgenen, og verre utover dagen. Ved bihulebetennelse kan det renne tykk, illeluktende snørr ut av neseboret på samme side som smertene sitter. De fleste har ikke feber, men noen får feber og blir i generelt dårlig form.

En sjelden gang kan bihulebetennelsen skyldes komplikasjoner til tannbehandling, eller være en følge av infeksjon i tenner i overkjeven. Denne typen bihulebetennelse er preget av tannsmerter og råtten lukt av snørret fra nesen.

Bakterieinfeksjon kan mistenkes spesielt ved høy feber og dårlig allmenntilstand, ved plager som vedvarer mer enn sju dager uten bedring, eller ved forverring av plager etter forbigående bedring.

Årsaker

Bihulene er luftfylte hulrom i ansiktsbeinet med en trang åpning ut til nesehulrommet. Ved forkjølelser hovner slimhinnene i nesen og bihulene opp, slik at åpningen blir enda trangere. I tillegg øker slimproduksjonen. Resultatet blir opphopning av slim og væske i bihulene, økende trykk, og etterhvert smerter og ømhet i beinet som omgir bihulen. De fleste tilfellene av akutt bihulebetennelse forårsakes av virus, i noen tilfeller er bakterier årsaken.

Dersom du er allergisk og har hovne slimhinner som følge av dette, polypper i nesen eller trange forhold i nesen av andre årsaker, kan du være utsatt for å få bihulebetennelse. Det samme gjelder dersom du er født med trange åpninger til bihulene i nesen, eller har skader eller skjevheter i nesen.

Diagnosen

Diagnosen stilles vanligvis på bakgrunn av den typiske sykehistorien og symptomene. Legen kan eventuelt også titte inn i nesen for å se om det kommer puss fra utførselsgangene til bihulene. Ved å banke eller trykke forsiktig over bihulene kan man påvise ømhet.

I tillegg kan det være aktuelt å ta en blodprøve, CRP, som kan være forhøyet. Legeundersøkelse og blodprøver kan ikke sikkert skille mellom bakterieinfeksjon og virusinfeksjon, slik at den nøyaktige diagnosen ofte blir noe usikker.

Røntgen av bihuler er ikke anbefalt ved akutt bihulebetennelse da undersøkelsen skiller dårlig mellom bakterier og virus som årsak. CT-undersøkelse tas kun ved langtrukne eller kompliserte sykdomsforløp. Ved CT-undersøkelse brukes røntgenstråler, og man skal derfor unngå dette når det er mulig. 

Å stikke hull på en bihule og så ta bakterieprøve av slimet i bihulen, er den sikreste metoden for å påvise en bakterieinfeksjon. Det er imidlertid en smertefull prosedyre og benyttes lite, men kan være aktuelt dersom bakterieinfeksjon mistenkes og behandling ikke har hatt ønsket effekt.

Ved gjentatte bihulebetennelser anbefales henvisning til spesialist blant annet for bildeundersøkelse og bekreftelse av riktig diagnose

Behandling

Bihulebetennelse er vanligvis forbundet med moderate til sterke smerter. Paracetamol og ibuprofen kan ha god effekt på smertene. Du kan godt ta smertestillende regelmessig i sykdomsperioden.

Ved lette bihulebetennelser kan det hjelpe å ligge med hodet høyt når du skal sove. Det kan også ha virkning å skylle nesen med saltvann en til to ganger om dagen. På apoteket får du kjøpt et "nesehorn" til denne bruken. Dersom du har høysnue, anbefales bruk av kortisonholdig nesespray og antihistaminer i pollensesongen. Dette er allergimedisin som forebygger at neseslimhinnen hovner.

Du kan bruke slimhinneavsvellende nesespray eller dråper, som du får kjøpt reseptfritt på apoteket. Medisinen fører til at hevelsen i slimhinnen avtar, slik at utførselsgangene fra bihulene kan bli mer åpne. Ikke bruk slik medisin mer enn fem dager sammenhengende, fordi den kan gi forandringer i neseslimhinnene ved langvarig bruk. Et alternativ ved moderate plager er nesespray som inneholder kortison. Disse demper betennelse i slimhinnene og kan brukes i lengre tid (krever resept). Kortison i tablettform er ikke vist å ha noen sikker effekt brukt alene.

Antibiotika i form av vanlig penicillin benyttes bare i noen tilfeller -hvis legen mistenker at infeksjonen er forårsaket av bakterier og symptomene er uttalte samt har vart i mer enn en uke. Forskning tyder på at antibiotika har liten effekt ved akutt bihulebetennelse, og det brukes sannsynligvis unødvendig ofte. De aller fleste blir bra uten antibiotika. Selv i tilfeller der bakterier er årsaken til bihulebetennelsen, har studier vist at nesten like mange blir friske av narremedisin (placebo) som av antibiotika. Men ved kraftige og vedvarende plager anbefales behandling med antibiotika.

Ved kroniske og stadig tilbakevendende plager kan det være nødvendig med en operasjon for å sikre at bihulene blir drenert. Hos noen er det også aktuelt å rette opp en skjev neseskillevegg eller fjerne nesepolypper og lignende ved hjelp av kirurgi.

Prognose

De fleste blir friske eller bedre uten behandling med antibiotika (penicillin). Behandling med nesedråper og smertestillende har god effekt i de aller fleste tilfeller. Selv i tilfeller der det foreligger en bakteriebetennelse, har man sett at så mange som åtte av ti blir friske uten antibiotika.

Mange har tendens til tilbakefall ved senere forkjølelser. Dersom du har hatt bihulebetennelser tidligere, kan det derfor være nyttig at du bruker nesedråper forebyggende når du blir forkjølet. Det kan også være nyttig å sove med hodet noe høyere enn vanlig, mens forkjølelsen pågår.

Alvorlig bihulebetennelse som ikke blir behandlet, kan gi varig skade av slimhinnene i nese og bihuler, og føre til kronisk betennelse. En sjelden gang kan infeksjonen i bihulene spre seg til øyehulen eller til hjernehinnene. Det er viktig å ta kontakt med lege umiddelbart dersom du blir økende dårlig i forløpet av en bihulebetennelse med symptomer som hevelse rundt øyet, du ser uklart, får dobbeltsyn, økende feber eller intens hodepine.

Vil du vite mer?