Informasjon

Halscyster

Halscyster kan dukke opp på siden av halsen eller i halsens midtlinje. Cyster i halsens midtlinje er den hyppigste årsaken til kul fortil på halsen hos barn.

Hva er halscyster?

Cyster er væskefylte hulrom under hudoverflaten. På begge sider av halsen kan det finnes anlegg for utvikling av cyster, såkalte laterale halscyster. Også i halsens midtlinje kan det dukke opp en cyste, denne betegnes medial halscyste.

Halscyster er ikke uvanlige. Mediale halscyster er den hyppigste årsaken til en kul fortil på halsen til et barn. Selv om de fleste pasienter er barn eller ungdommer, er opptil en tredjedel eldre enn 20 år når de søker lege. Det er ingen kjønnsforskjell.

Årsak

Skjoldkjertelen

Halscystene har sammenheng med utviklingen i det tidlige fosterstadiet. De laterale halscystene skriver seg fra utviklingen av gjellegangene, mens den mediane halscysten har sitt opphav fra anleggelsen av skjoldkjertelen (tyreoidea).

I fosterstadiet anlegges skjoldkjertelen ved tungeroten. Den vandrer så nedover halsen omkring 3. uke til den finner sin endelige plass nederst, fortil på halsen. "Kanalen" (ductus thyreoglossus) som den har vandret ned gjennom, lukker seg vanligvis før 10. uke i fosterstadiet. Men hos noen finnes det rester av denne kanalen etter fødselen. For de aller fleste er dette uproblematisk - det skjer aldri noe. Men hos noen kan etterlatt vev i denne kanalen danne en cyste. Oftest skjer det etter en forutgående luftveisinfeksjon.

Diagnosen

Cyster på halsen vokser langsomt, og de blir ofte først synlige i tenårene eller i tidlig voksen alder. Veksten skjer ofte sprangvis, og ikke sjelden blusser cysten opp i størrelse i forbindelse med en forkjølelse eller lignende.

Cystene på halsen kan bli synlige og se ut som små druer eller egg under huden, og det hender at det siver væske ut gjennom en ytre åpning på halsen, da har det dannet seg en fistel. Cystene kan også bli betente, og de vil da bli røde og ømme.

Cyster på halsen har et så typisk utseende og plassering, at det vanligvis er enkelt å stille denne diagnosen. Noen ganger brukes bildediagnostikk som ultralyd, scintigrafi eller CT til å bekrefte diagnosen (se mer nedenfor).

Behandling

Cyster på halsen er ufarlige, og de trenger ikke å fjernes dersom de ikke er plagsomme for deg. Dersom behandling er nødvendig, skjer dette ved at cysten og eventuelt en del av tungebeinet (os hyoideum) og utførselsgangen fjernes kirurgisk.

Cyster som er lokalisert i midtlinjen på forsiden av halsen, kan noen ganger forveksles med eller sitte tett inntil skjoldkjertelen. Det vil derfor ofte være nødvendig med en undersøkelse av kjertelen før inngrepet. Dette kan gjøres ved hjelp av ultralyd, CT eller ved såkalt isotopscintigrafi. Dette er en undersøkelsesmetode hvor man sprøyter inn små mengder av et radioaktivt merket stoff i blodet. Dette stoffet vil samle seg i skjoldkjertelen, slik at denne kan fotograferes med et spesielt kamera.

Prognose

Ubehandlet er det en ganske stor sjanse for at halscysten kan bli betent en eller flere ganger. Det er mulighet for bylldannelse, det kan gå hull på byllen og det kan dannes en fistel. Ved gjentatte betennelser anbefales operasjon. Riktig utført operasjon gjør at sjansen for nye tilbakefall reduseres til tre til fem prosent.

Ubehandlet hender det i cirka en prosent av tilfellene at det kan oppstå kreft i cysten. Dette skjer i så fall vanligvis hos eldre personer.

Vil du vite mer?

  • Halscyster - for helsepersonell