Informasjon

Hørselstap hos eldre (presbyakusis)

Hørselstap rammer over halvparten av de over 85 år, og 1/3 del av alle over 60 år. Man antar at arv og langvarig støybelastning er hovedårsakene til hørselstapet.

Det gradvise hørselstapet som kommer med årene (presbyakusis), er en vanlig tilstand. Vi regner med at ca. 1/3 av alle over 60 år og halvparten av dem over 80 år har en eller annen grad av hørselstap. Tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser imidlertid at spesielt menn i alderen 60-70 år har bedre hørsel enn menn i samme aldersgruppe for 20 år siden. Over tid vil "slitasje" på hørselen fra støy føre til skader på det indre øret (sneglehuset, cochlea).

Legene antar at arv og langvarig støybelastning er hovedårsakene til hørselstapet. Andre faktorer som ørevoks, kan også hindre ørene dine fra å fange opp lyder så godt som de kan.

Et hørselstap som skyldes skader på det indre øret, lar seg ikke forbedre. Men du behøver ikke leve i en verden uten lyd. Det finnes en lang rekke hørselsfremmende tiltak.

Animasjon om hørselstap

Symptomer

Symptomer og tegn på hørselstap består vanligvis i dempet, dunkel lyd og nedsatt kvalitet av tale og andre lyder. Du får økende problemer med å få fatt i og forstå hva som blir sagt, særlig dersom det er mye bakgrunnsstøy fra andre mennesker. Stadig oftere må du be folk snakke langsommere, tydeligere og høyere. Du må skru opp volumknappen på TV og radio. Uvilkårlig blir det til at du trekker deg unna samtaler med andre, og du mister kanskje lysten til å være sammen med andre.

Neste side