Informasjon

Hørselstap hos eldre (presbyakusis)

Når bør du søke lege?

Ta kontakt med lege dersom du har problemer med å høre. Hørselen din kan være redusert hvis det er vanskeligere for deg å forstå alt som blir sagt i en samtale, særlig dersom det er bakgrunnsstøy, hvis lyden er dunkel eller hvis du konstaterer at du må skru opp lyden for å høre musikk, radio eller TV.

Forrige side Neste side