Informasjon

Hørselstap hos eldre (presbyakusis)

Diagnostikk

For å måle hørselen din og eventuelt konstatere omfanget av hørselstapet, er det nødvendig med hørselstest. I første omgang kan det være en såkalt hviskeprøve. Du blir bedt om å dekke det ene øret, og legen sjekker så om du hører ord som sies med forskjellig lydvolum. Testen gjentas med det andre øret.

Ved grundigere testing gjøres en såkalt audiometri. Du får da på deg øreklokker og hører lyder direkte til ett øre om gangen. Under audiometrien testes hørselen din på ulike frekvenser (fra høye til lave), og du blir bedt om å angi når du hører lyden. Hver tone gjentas med lavere lyd inntil man finner det nivået der hørselen forsvinner.

Forrige side Neste side