Informasjon

Hørselstap hos eldre (presbyakusis)

Behandling

Dersom hørselstapet skyldes en skade i ditt indre øre, kan et høreapparat være nyttig for å gjøre lydene sterkere og dermed lettere for deg å høre. Dersom hørselstapet skyldes ørevoks, vil legen eller sykepleier/ legesekretær fjerne voksen og bedre hørselen din. Ved alvorligere hørselstap er det mulig å operere inn et såkalt cochleaimplantat, men det er i første rekke et tilbud til svært tunghørte barn.

Fjerning av ørevoks. Dette er en vanlig årsak til hørselstap. Legen vil kunne fjerne ørevoks ved å løsne voksen, eventuelt skylle den ut eller suge den ut med et sug.

Høreapparat. En audiolog vil diskutere med deg fordeler og ulemper med ulike typer hørselsfremmende utstyr, anbefale og tilpasse utstyret til deg. Høreapparat kan ikke hjelpe alle med hørselstap, med det kan bedre hørselen til mange.
Komponentene i et høreapparat er en mikrofon som fanger opp lyden rundt deg. En forsterker gjør at lyden som forflytter seg innover i øret, blir høyere. Og et batteri sørger for strøm til apparatet. Den høyere lyden vil hjelpe til å stimulere nervecellene i cochlea slik at du kan høre bedre. Å bli vant til et høreapparat tar tid. Lyden du hører er forskjellig fra den du er vant til, fordi den er forsterket. Det kan være nødvendig for deg å prøve flere apparat for å finne ut hva som passer best for deg. Høreapparat leveres i ulike størrelser, former og utseende. Noen er festet bak øret ditt med et lite rør som avleverer forsterket lyd i øregangen. Andre sitter i ytterøret og tetter igjen øregangen.

Forrige side Neste side