Informasjon

Labyrintitt

Akutt labyrintitt er en akutt betennelse i hørsels- og likevektsorganet, labyrinten. Tilstanden er karakterisert ved akutt oppstått betydelig svimmelhet og hørselstap.

Hva er labyrintitt?

En labyrintitt er en infeksjon i hørsel- og balanseorganet, labyrinten, i det indre øret. Det er en samlebetegnelse på ulike betennelsestilstander i det indre øret. Tilstanden er karakterisert ved akutt oppstått svimmelhet og nedsatt hørsel på det ene eller begge ørene. Symptomene kan være uttalte den første uken. Svimmelheten avtar vanligvis i løpet av dager til få uker, men ustøhet og svimmelhet som utløses av hodebevegelser, kan vedvare i flere måneder.

De fleste tilfeller opptrer hos voksne i alderen 30 til 60 år. Det er en uvanlig tilstand. Virusutløst labyrintitt er hyppigere enn bakteriell infeksjon som først og fremst opptrer blant barn under to år. Forekomsten er beregnet å være 1 tilfelle per 10.000 personer, der opptil 40 prosent av disse pasientene klager over svimmelhet eller balanseproblemer.

Årsak

Cochlea og vestibulum i indre øre

Labyrinten befinner seg i det indre øret og er omgitt av beinvev. Den består av to deler:

  • Cochlea, sneglehuset, som oppfanger lydsignaler og sender disse via nervebaner til hjernen slik at lyd kan høres.
  • Likevektsorganet, vestibularsystemet, med tre væskefylte kanaler som er ansvarlige for balansen.

Labyrinten blir betent på grunn av lokal eller systemisk infeksjon. Som oftest er det en virusinfeksjon, for eksempel etter en forutgående forkjølelse eller influensa. I langt sjeldnere tilfeller er det en bakterieinfeksjon, for eksempel som ledd i en hjernehinnebetennelse eller mellomørebetennelse.

Betennelsen (inflammasjonen) i labyrinten kan forstyrre hørsel og balanseevne og utløse symptomer på labyrintitt. Tilstanden kan angripe det ene eller begge ørene.

Symptomer

Tilstanden starter som regel akutt med en betydelig svimmelhet som ofte er så uttalt at pasienten må holde sengen de første dagene. Svimmelheten gir en følelse av at omgivelsene beveger seg eller roterer. Den kan også utløses av hodebevegelser. Det oppstår forbigående redusert balanse og falltendens. Samtidig med svimmelheten oppstår akutt hørselstap, enten bare på det ene eller begge ørene. Hørselstapet kan være mildt eller uttalt. Andre symptomer kan være tetthetsfølelse i øret, øresus, væsking fra øret, øresmerter, kvalme og brekninger, feber, eventuelt ansiktslammelse, stiv nakke, forkjølelsessymptomer.

I cirka halvparten av tilfellene opptrer tilstanden samtidig med annen øvre luftveisinfeksjon.

Tilstanden kan ha en betydelig negativ innvirkning på livskvaliteten og pasientens evne til å utføre daglige aktiviteter.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og eventuelle fysiske funn. Legen kan i noen tilfeller påvise unormale øyebevegelser, såkalt nystagmus, der blikket langsomt glir ut mot siden før øynene raskt retter seg opp igjen for så langsomt å gli ut igjen og så videre. Hørselstap kan også påvises hos de fleste.

Legen bruker stemmegaffelundersøkelser i utredningen. Når den vibrerende stemmegaffelen settes på toppen av hodet, vil lyden høres best på den friske siden (Webers prøve) ved labyrintitt. Når stemmegaffelen holdes foran øret, eller mot beinet bak øret, vil lyden høres best gjennom beinet (Rinnes prøve).

Det finnes ingen spesifikke laboratorieprøver, men måling av CRP, blodsenkning (SR) og antall hvite blodlegemer kan avdekke om det foreligger en infeksjon, men ikke alltid. Kalorisk prøve der det spyles henholdsvis kaldt (cirka 30°C) og varm vann (cirka 44°C) i øregangen, kan noen ganger bidra til å klargjøre diagnosen. Andre prøver har vanligvis liten verdi. Ved mistanke om annen underliggende sykdom kan det i uttalte og vedvarende tilfeller bli aktuelt å utføre CT- og/eller MR-undersøkelser.

Behandling

I de fleste tilfeller går symptomene på labyrintitt over av seg selv i løpet av noen dager til få uker, men hørselstapet kan vare lengre. Behandlingen består i hvile (sengeleie) og eventuelt symptomlindrende medisiner, for eksempel kvalmestillende. I noen tilfeller forsøker legen en kort kortisonkur, noe som kan hjelpe enkelte pasienter. Ved uttalte plager med kvalme og oppkast kan det bli aktuelt å legge inn pasienten til intravenøs væskebehandling.

Ved langvarige balanseproblemer kan være aktuelt å iverksette et opptreningsprogram (vestibular rehabiliteringsterapi). En behandling som forsøker å trene opp hjernen til å mestre de endrede signalene fra balanseorganet.

Prognose

Prognosen er god for de fleste, men hos noen varer symptomene i flere måneder, en sjelden gang i årevis. Ubalanse og/eller stillingsavhengig svimmelhet (hodets posisjon) kan vedvare i uker etter at den akutte infeksjonen har gått tilbake. Prognosen for hørselssvekkelsen er uklar.

Bakteriell labyrintitt innebærer en høyere risiko for varig og betydelig hørselstap.

Vil du vite mer?

  • Labyrintitt - for helsepersonell