Informasjon

Persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPS)

Persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPS) er en ganske vanlig tilstand. Typiske symptomer er langvarige svimmelhetsplager som forverres i oppreist stilling.

Hva er PPPS?

Persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPS) betyr direkte oversatt vedvarende opplevelse av svimmelhet i oppreist stilling. Tilstanden er ganske vanlig, og ble tidligere ofte omtalt som kronisk funksjonell svimmelhet eller fobisk postural vertigo. 

De typiske symptomene er langvarige svimmelhetsplager som forverres i oppreist stilling og blir mildere eller er borte når man sitter eller ligger. Det er typisk at svimmelheten kan variere noe fra dag til dag, og at den forverres ved bevegelse av kroppen, og ved komplekse synsintrykk. Det er også typisk at sykdommen starter etter eller utløses av en akutt svimmelhetstilstand. 

Forekomst

Det finnes ingen entydige tall for hvor hyppig denne tilstanden er, men det er ikke noen sjelden tilstand. I en sykehusavdeling som fikk henvist pasienter til utredning for svimmelhet, utgjorde denne diagnosen ca. 15-20% av pasientene. Det er også funnet at ca. 1 av 4 pasienter med en akutt svimmelhetssykdom, som krystallsyke eller virus på balansenerven, har vedvarende plager som passer med denne diagnosen 3-12 måneder etter den akutte sykdommen. 

Årsaker

Det er ikke funnet noen enkel årsak til sykdommen, men det faktum at tilstanden som regel utløses av en akutt svimmelhetsepisode, har ført til en teori om at plagene kan skyldes at vi ubevisst fortsetter å korrigere for svimmelhetsplagene etter at den akutte episoden er over. Balansen vår er avhengig av sensorer i føtter og muskler, av synsintrykk og av balanseorganene i det indre øret. Når balansen blir dårlig, f. eks. ved sykdom i det indre øret, forsøke vi naturlig å korrigere for ubalansen ved å skjerpe de delene som fungerer. Dette kan f. eks. føre til at vi blir ekstra opptatt av hvordan vi bruker synet, at vi anlegger en litt bredbent og forsiktig gange, at vi spenner oss og blir utrygge. Opplevelsen av dette er at svimmelheten fortsetter, selv om alle balanseorganene er friske. 

Symptomer og tegn

Det er laget tydelig kriterier for denne sykdommen. Det skal være vedvarende sviimelhet, ofte varierende fra dag til dag, i minst tre måneder. Symptomene oppstår uten spesielle utløsende forhold, men det er karakteristisk at plagene forverres i oppreist stilling, ved bevegelse av kroppen eller ved sammensatte/komplekse synsinntrykk - f. eks. som man kan oppleve i kjøpesentre eller i trafikken. Plagene skal også være utløst av en akutt svimmelhets-episode, og medføre betydelig ubehag og redusert funksjon.  

Diagnostikk

Dersom du har plager som passer med denne sykommen, anbefales å kontakte lege. 
Diagnosen kan stilles alene ut fra sykehistorien, som beskrevet over. Noen ganger er det aktuelt å gjøre tilleggsundersøkelser for å utelukke andre sykdommer som kan føre til svimmelhet - f. eks. anbefales å måle blodprosent og blodtrykk. Hos lege vil det bli foretatt en såkalt nevrologisk undersøkelse, for å teste at det ikke er funksjonsfeil i balanse- eller nervesystemet. 

Behandling

I mange tilfeller er en god forklaring av denne tilstanden den beste behandlingen. Det å bli klar over at denne svært plagsomme lidelsen er godt kjent og ikke uvanlig, og heller ikke er farlig, kan føre til at man slapper av og og klarer å bryte uvanene med ubevisst å kontrollere svimmelheten. Det finnes ingen effektive medisiner mot denne tilstanden, men et selvhjelpsprogram kan være effektivt. 

Selvhjelpsprogram - vestibulær rehabilitering

Det er utarbeidet et treningsprogram som har vitenskapelig dokumentert effekt. Det kalles vestibulær rehabilitering, og går ut på å trene øye-, hode- og kroppsbevegelser for gradvis å venne kroppen til å tåle de faktorene som forverrer plagene.

Øvelsene anbefales gjennomført daglig i 6-12 uker. Dette kan gjøres på egenhånd, eller man kan søke hjelp hos en fysioterapeut. Se lenke til selvhjelpsprogram under. 

Dersom plagene vedvarer kan psykologisk behandling i form av kognitiv atferdsterapi være nyttig, selv om PPPS ikke regnes som en psykisk lidelse. 

Forløp og prognose

Prognosen er god. Tilstanden er ufarlig, og de fleste kan regne med å bli kvitt plagene, eller i det minste å oppnå en betydelig bedring, men det kan være nødvendig å gjennomføre nevnte treningsprogram.