Informasjon

Tinnitus, øresus

Diagnosen

Sykehistorien er et viktig hjelpemiddel for legen til å avdekke den underliggende forklaringen. Det er viktig ved legeundersøkelsen å avklare at det ikke foreligger tegn til hjerte- og karsykdom eller nevrologisk sykdom. Legen vil undersøke øregang og trommehinne gjennom en liten kikkert, et otoskop. Ved hjelp av stemmegaffelundersøkelser og hørselstest vil legen undersøke om hørselen er skadet, og om dette skyldes en mekanisk feil eller en nevrologisk sykdom. Ved mistanke om sykdom eller skade i øret vil det kunne føre til at du henvises til en øre-nese-hals-lege, som foretar en utvidet undersøkelse. I noen tilfeller kan det være aktuelt å gjøre CT eller MR.

Forrige side Neste side