Informasjon

Tinnitus, øresus

Behandling

Behandlingen er avhengig av årsak. I de fleste tilfeller vil ØNH-undersøkelsen være normal eller påvise hørselstap av forklarlig grunn. Tinnitus er i de aller fleste tilfeller en ufarlig tilstand, men den kan være svært sjenerende og forstyrrende.

Hvis du lider av tinnitus, bør du unngå situasjoner som øker øresusen. Øresus hos tunghørte pasienter blir ofte lindret ved bruk av høreapparat, ved at forsterkning av lyd fra omgivelsene maskerer susen.

Det finnes ingen effektive legemidler mot øresus. Effekten av antidepressiva er undersøkt, men konklusjonen er negativ, de synes ikke å hjelpe. Andre medikamenter som beroligende og angstdempende midler, antiepileptika og sterkere nervemedisiner er forsøkt, men hjelper heller ikke. En rekke andre medikamenter, vitaminer, mineraler, naturmedisiner og sporstoffer har vært forsøkt.

Kognitiv trening kan forsøkes i tilfeller der du som pasient er ille plaget. En systematisk gjennomgang av flere studier viser at kogntiv terapi bedrer livskvalitet hos pasienter med tinnitus uten at lydens styrke påvirkes.

Tinnitus vil typisk komme når du skal hvile og slappe av. Det kan være nyttig å ha en lydkilde for hånden (CD-spiller) som kan gi lav og lite engasjerende lyd og som kan slå seg av selv når du vil sove.

Forrige side Neste side