Informasjon

Tinnitus, øresus

Prognose

Det avhenger av den underliggende årsaken, men spørreundersøkelser har vist at de aller fleste (over 90 prosent) med tinnitus mestrer dette greit.

Forrige side Neste side