Informasjon

Kjevedysfunksjon

Prognose

Som antydet, de aller fleste blir bra av seg selv. Forøvrig avhenger prognosen av den underliggende årsaken. I mange tilfeller kan stressmestring eller hvile av kjeven føre til bedring i løpet av noen dager. Jo lengre varighet, jo flere (mislykkede) behandlinger, desto mindre sannsynlighet for at fremtidige behandlinger vil hjelpe.

Forrige side Neste side