Informasjon

Bulløs myringitt

Bulløs myringitt er en betennelse med blemmedannelse på trommehinnen. Oftest er dette en følge av akutt mellomørebetennelse, men kan også forekomme isolert.

Hva er bulløs myringitt?

Bulløs myringitt er en betennelse av trommehinnen hvor det danner seg væske og/eller blodfylte blemmer på trommehinnen. Ofte foreligger samtidig en akutt mellomørebetennelse. Årsaken til at noen får blemmedannelse på trommehinnen ved en ørebetennelse er uklar, men det er de samme virus og bakterier som forårsaker vanlig mellomørebetennelse som også finnes ved bulløs myringitt. 

Mellomørebetennelse

Bulløs myringitt kan også forekomme uten samtidig mellomørebetennelse, og er da sannsynligvis forårsaket av virus. 

Trommehinnen er svært ømfintlig, og slike blemmedannelser er vist å føre til sterkere øresmerter enn ved vanlig mellomørebetennelse. Hørselen vil også bli noe redusert så lenge sykdommen varer, på grunn av at trommehinnen er betent og fortykket.

Bulløs myringitt oppstår i cirka fem prosent av tilfellene med akutt mellomørebetennelse hos barn under to år.

Forløpet

Tilstanden varer noen få dager inntil blemmene sprekker av seg selv. Smertene forsvinner når blemmene blir borte. Trommehinnen blir ikke skadet som følge av tilstanden, og hørselen blir normal igjen dersom eventuell ørebetennelse også tilheles helt. 

Behandling

Bulløs myringitt behandles med smertelindrende medisiner ved behov. I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig med paracetamol, som er reseptfritt.

Antibiotika (penicillin) har ingen virkning på blemmene, men er aktuelt hos noen med akutt mellomørebetennelse

 • Barn med akutt mellomørebetennelse bør tilbys antibiotika ved: 
  • symptomvarighet mer enn tre dager uten bedring
  • uttalte symptomer
  • mistanke om komplikasjoner
  • sekresjon fra øret, av mer enn to dagers varighet
  • alder under ett år
  • «ørebarn»
  • dobbeltsidig mellomørebetennelse hos barn under to år
 • Voksne med akutt mellomørebetennelse anbefales også antibiotika.

Sykdommen opptrer som enkelttilfeller, og det er ingen spesiell fare for å få det på ny dersom du allerede har hatt det.

Vil du vite mer?