Informasjon

Mastoiditt

Processus mastoideus er navnet på det benete fremspringet som du både ser og kan kjenne rett bak øret. Betennelse i dette fremspringet - en mastoiditt - er en sjelden komplikasjon til mellomørebetennelse.

Hva er en mastoiditt?

Processus mastoideus er navnet på det benete fremspringet som du både ser og kan kjenne rett bak øret. Betennelse i dette fremspringet - en mastoiditt - er en sjelden komplikasjon til mellomørebetennelse. Det innebærer en lokal spredning av infeksjon fra mellomøret inn i mastoidvevet i tinningbenet, noe som på sikt kan føre til ødeleggelse av benvevet.

Tilstanden har blitt svært uvanlig, mest sannsynlig på grunn av en generell bedring av allmenntilstand og motstandskraft mot sykdom. Tilstanden er også sjelden med tanke på det store antall barn med akutt mellomørebetennelse. Forekomsten er omkring 5 tilfeller pr. 1 million pr. år. I Norge er det ca. 20 tilfeller per år. Hyppigst forekommer mastoiditt blant små barn og oftest blant dem med gjentatte mellomørebetennelser.

Årsak

Mastoiditt oppstår sannsynligvis når en mellomørebetennelse sprer seg til benvevet bak øret (mastoideus), noe som etter hvert kan føre til ødeleggelse av benstrukturen. Komplikasjoner til mastoiditt oppstår dersom betennelsen sprer seg fra mastoideus og inn til hjernehinnene. En slik spredning kan forårsake alvorlig og livstruende sykdom.

Symptomer

Tilstanden fører til feber, nedsatt hørsel, øresmerter, tømming av pussliknende væske ut gjennom øregangen. Etter hvert betydelig ømhet over beinkulen bak øret, huden blir rød og varm og det kan utvikles synlig hevelse.

Ca. 2/3 av pasientene har langvarige symptomer på mellomørebetennelse før de utvikler mastoiditt, ca. 1/3 av pasientene har hatt symptomer i mindre enn 48 timer før diagnosen foreligger.

Diagnostikk

Diagnosen mistenkes på grunnlag av sykehistorien og lokale funn som rødfarging av huden bak øret, hevelse og lokal ømhet. På grunn av hevelsen i området vil øret kunne bli stående mer ut enn normalt. I noen tilfeller kan det være meget beskjedne symptomer, og behandling med antibiotika kan forbigående skjule tilstanden.

Vanlige blodprøver viser forhøyet blodsenkning og CRP, samt økt antall hvite blodlegemer i blodet. Undersøkelse med CT anbefales og kan bekrefte diagnosen. Noen ganger gjøres også MR - det er særlig aktuelt dersom det er mistanke om spredning til hjernehinnene.

Tilstanden krever innleggelse i sykehus til utredning og oppstart av behandling.

Behandling

Målet med behandlingen er å fjerne betennelsen og forhindre eller dempe eventuelle komplikasjoner.

Behandling innebærer bruk av antibiotika, smertestillende og ofte kirurgisk drenasje. Ca. 50-70% blir bra etter 3-6 ukers behandling med antibiotika alene. Resten behøver kirurgisk inngripen.

Antibiotikabehandlingen gis direkte i blodet (intravenøst). Ved feberfrihet i minst 48 timer, skifter man over til tablettbehandling. Vanligvis vil en fortsette med tablettbehandling i ca. 14 dager.

Det vanligste kirurgiske inngrepet er å stikke hull på trommehinnen slik at eventuelt puss i mellomøret får tømt seg ut. Dersom behandlingen med antibiotika og drenasje av mellomøret ikke gir kontroll over betennelsen, kan processus mastoideus åpnes og fjernes kirurgisk.

Prognose

Prognosen er i de aller fleste tilfeller god. Sent innsatt behandling kan gi alvorlige komplikasjoner i form av betennelse i indre del av øret og i hjernen. Dersom det ikke opptrer noen hjernekomplikasjoner, kan man forvente full helbredelse.

Vil du vite mer?

  • Mastoiditt - for helsepersonell