Informasjon

Ørebetennelse hos barn

Ørebetennelse, det vil si mellomørebetennelse, er vondt, men hos de aller fleste går sykdommen over av seg selv.

Hva er mellomørebetennelse?

Nest etter forkjølelse er akutt mellomørebetennelse den vanligste infeksjonssykdommen hos barn. Infeksjonen starter ofte som en virusinfeksjon, men den utvikler seg ofte til en bakterieinfeksjon. 

De vanligste symptomene er:

  • Vondt i øret (skyldes væske i mellomøret som gir økt trykk og dermed press på trommehinna)
  • Feber
  • Uro
  • Forbigående nedsatt hørsel
  • Generelt dårlig form
  • Væske som renner fra barnets øre hvis det har gått hull på trommehinna

Alle symptomene behøver ikke å være tilstede samtidig.

Animasjon av mellomørebetennelse

Er antibiotika nødvendig?

Smertene gir seg hos mer enn 80 prosent innen to døgn. Antibiotika hjelper ikke på smertene, og i de aller fleste tilfeller blir barnet ikke fortere friskt ved bruk av antibiotika. Antibiotika kan også gi ekstra plager for det syke barnet, for eksempel diaré og oppkast. Det byr også ofte på utfordringer å få i barnet medisinen. Hos barn over ett år anbefales det derfor å se situasjonen an i to til tre dager.

Antibiotika anbefales ved ørebetennelse hos barn som er mindre enn ett år og hos såkalte "ørebarn" - det vil si barn som har hatt tre eller flere ørebetennelser siste halve året, eller minst fire ørebetennelser siste året. Antibiotika anbefales også ved langtrukket forløp, dersom det er mistanke om komplikasjoner, eller dersom det renner fra øret i mer enn to døgn. 

Dersom smertene ikke avtar i løpet av to til tre dager, eller det renner væske fra barnets øre i mer enn 48 timer, bør du på ny ta kontakt med legen.

Etterkontroll: Barnet bør følges opp med kontrolltime hos fastlege etter cirka 8 uker.

Slik kan du hjelpe barnet ditt

Det viktigste er å lindre barnets ubehag mens kroppen selv tar hånd om infeksjonen.

  • Gi barnet smertestillende (for eksempel paracetamol to til tre ganger daglig). Dersom barnet ditt har feber, virker paracetamol også febernedsettende.
  • Det kan hjelpe å la barnet ligge med hodet høyt eller sitte oppreist. Da minsker trykket i øret, og det gjør mindre vondt. Det kan være lurt å bygge opp hodeenden i sengen med noe hardt (for eksempel bøker) i tillegg til puter.
  • Nesedråper med slimhinneavsvellende effekt kan være nyttig for barn over to år. Nesedråper åpner passasjen fra nesen til svelget slik at trykket i øret minsker. Til barn under to år kan saltvannsdråper brukes til dette formålet. 

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Antibiotikabruk hos barn

Antibiotika er viktige og effektive medisiner for behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. Ved ørebetennelse klarer de aller fleste seg uten antibiotika. Uriktig bruk av antibiotika kan føre til utvikling av resistente bakterier. Det vil si at antibiotikabehandling ikke lenger har effekt på disse bakteriene.

Mange bakterielle infeksjoner går også over av seg selv. Ved de fleste infeksjoner uten alvorlige symptomer, anbefales det å se situasjonen an i to til tre dager før man eventuelt starter med antibiotika. Kfr. antibiotikafri resept. 

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem. Utenfor sykehus brukes mye antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner, spesielt hos barn. For å beholde antibiotika som effektive medisiner, er det viktig å begrense feilaktig bruk av antibiotika i behandling av slike infeksjoner.

Er du i tvil om barnet ditt har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler, skal du ta kontakt med lege. Legen vil også bidra med råd om hvordan du best kan lindre barnets plager til infeksjonen går over.

Antibiotika virker ikke på virus

Antibiotika virker ikke på virus. Virus er årsaken til de aller fleste halsbetennelser, ørebetennelser og bihulebetennelser og alle tilfeller av influensa og forkjølelser. Kroppen bekjemper normalt slike virusinfeksjoner på egenhånd. Antibiotika har ingen effekt på virus og fører heller ikke til lindring av barnets plager.