Informasjon

Kronisk mellomørebetennelse

Ved kronisk mellomørebetennelse har man hull i trommehinnen, ofte konstant renning fra øret og smerter i perioder. Tilstanden oppstår oftere hos dem som har hatt mange mellomørebetennelser som barn.

Hva er kronisk mellomørebetennelse?

Trommehinnen skiller mellomøret fra øregangen og det ytre øret. Ved kronisk mellomørebetennelse har man hull i trommehinnen og slimhinnen i mellomøret er kronisk betent. Som regel har man også konstant renning av væske fra øret, mens smerter kan komme i perioder. Det er vanlig å høre dårligere på det syke øret enn på det friske.

Øre, oversiktstegning
Normalt mellomøre
Ørebetennelse med bukende trommehinne
Sprukken trommehinne

Kronisk mellomørebetennelse forekommer oftere hos personer som har hatt mange tilfeller av akutt mellomørebetennelse som barn, eller som har vært mye plaget med væskedannelse i ørene. Tilstanden er sjelden i den vestlige verden. En fjerdedel av tilfellene oppstår hos barn under fem år, men ellers forekommer tilstanden blant eldre barn og voksne.

Animasjon av mellomørebetennelse
Neste side