Informasjon

Operasjon for otosklerose

De fleste pasienter med otosklerose tilbys operasjon. Operasjonen foregår vanligvis i full narkose. Resultatet av operasjonen merker du etter fire til seks uker.

Otosklerose

Otosklerose er en sykdom i ørebenskjeden i mellomøret og det indre øret. De enkelte bena - hammeren, ambolten, stigbøylen - kan vokse sammen til en ubevegelig masse og overfører ikke lydsignaler så godt som da de var bevegelige i forhold til hverandre. Mest typisk er det stigbøylens (stapes) bevegelighet som nedsettes på grunn av forkalkning.

Ørebenskjeden

Hvem bør opereres?

Behandlingstilbud avhengig av yrke/sosial aktivitet. Høreapparat bør alltid vurderes før operasjon og bør være forsøkt i de fleste tilfeller i 6-12 mnd. Øre-nese-hals-legene er tilbakeholdne med å tilby operasjon, da bruk av høreaaparat er en bedre behandling. Ved dobbeltsidig otosklerose kan andre øre vurderes for operasjon etter ett år hvis operasjonen av første øre er vellykket. Å beholde et uoperert øre er ofte fornuftig.

Hvordan foregår inngrepet?

De fleste pasienter med otosklerose tilbys operasjon, en osteotomi som beskrives nedenfor. Operasjonen foregår vanligvis i full narkose og varer en til to timer. Kirurgen lager et lite snitt i den innerste del av øregangen og skyver huden og den bakerste del av trommehinnen frem, så kirurgen kan se inn i mellomøret.

Det er ofte nødvendig å fjerne beinvev ved kanten av øregangen for å kunne se stigbøylen. I forbindelse med dette inngrepet kan det oppstå skade på smaksnerven. Skaden kan medføre at smakssansen for salt, surt, søtt og bittert forsvinner på den forreste del av tungen.

Når kirurgen har god oversikt, skjærer han med en laserstråle over den lille muskelen som er festet til stigbøylen og fjerner så med laseren den øverste del av stigbøylen slik at kun "fotplaten" er tilbake. Heretter bores et 0,4 mm stort hull i fotplaten og man tilpasser en cirka fem mm lang og 0,4 mm tykk protese. Protesen er laget av teflon. Den øverste kroken på protesen er en tynn platinatråd.

Protesen anbringes på ambolten, slik at den kan overføre trommehinnens bevegelser ved lydpåvirkning gjennom hammeren og ambolten.

Trommehinnen legges på plass, og det legges en liten tampong i øregangen for å holde på plass hud og trommehinne. Forholdene er så små at man ikke kan sy huden fast der man har laget snittet i øregangen

Hva skjer etter operasjonen?

De første dagene etter operasjonen kan du være litt svimmel, men de fleste pasientene kan utskrives dagen etter operasjonen. Vanligvis vil du få time til kontroll knapt fire til fem dager senere. Kirurgen vil da fjerne tampongen i øregangen og forsikre seg om at alt er som det skal være.

Kan det oppstå komplikasjoner?

Du må holde deg i ro i to til tre uker etter operasjonen. Det kan lekke væske ut av det indre øret langs med protesen, dersom du driver med noe som øker trykket i hodet. Du må unngå å bøye deg med hodet ned, og du skal unngå å løfte tunge gjenstander. Du risikerer å bli svimmel, og i verste fall går det utover hørselen.

Inntil tampongen er fjernet og noen dager videre, må det ikke komme vann i øregangen. Huden trenger ro for å tilhele, derfor skal du være forsiktig med bading.

Når blir hørselen bedre?

Først noen uker etter operasjonen har mellomøret tømt seg for blod. Du merker derfor ofte først det endelige resultatet vedrørende hørselen i løpet av fire til seks uker.

Vanligvis blir du bedt om å komme til nye kontroller etter cirka tre uker og etter tre måneder. Hvis det er behov for å operere også det andre øret, tas beslutningen først cirka et halvt år etter den første operasjonen.

Fungerer hørselsnerven normalt før operasjonen, vil cirka 90 prosent få meget god hørsel etter operasjon. En sjelden gang (hos omtrent to til tre prosent) blir hørselen dårligere, eventuelt helt borte på det opererte øret – årsaken er ukjent og kan skje selv om operasjonen er teknisk vellykket. Cirka ti prosent får samme hørsel etter operasjonen som før. Er det øresus før operasjonen, blir denne svakere eller forsvinner hos 50 prosent, men man kan ikke regne med at øresusen blir borte.

Vil du vite mer?