Informasjon

Sprukket trommehinne

Sprukket trommehinne, hull i trommehinnen, oppstår vanligvis som følge av en ørebetennelse, i forbindelse med en ytre skade, eller ved store trykkforskjeller mellom utsiden og innsiden av trommehinnen.

Hva er sprukken trommehinne?

Trommehinne med skade
Trommehinne med skade

En sprekk eller et hull - en perforasjon - kan oppstå i trommehinnen i forbindelse med mellomørebetennelse eller som resultat av en ytre skade.

Årsaken til en ytre skade er enten plutselig trykkstigning som ved eksplosjoner, eller for eksempel dykking på for store dyp. Trommehinnen kan også sprekke ved slag eller skader i øreregionen. Det vanligste er likevel problemer som oppstår når du reiser med fly, et såkalt barotraume. I tillegg kan trommehinnen skades dersom du får fremmedlegemer inn i øregangen.

Diagnosen

Typiske plager er akutte smerter i øret i forbindelse med skade. Som regel vil du også få følelsen av å ha dotter i ørene, nedsatt hørsel og øresus.

Det motsatte skjer når trommehinnen sprekker ved en akutt mellomørebetennelse. Den sterke smerten som er forbundet med betennelsen, forsvinner brått når trommehinnen brister. Det kan sammenlignes med en byll som det går hull på.

Det er vanligvis enkelt for legen å fastslå skaden ved å undersøke ørene med en ørekikkert (otoskop).

Behandling

Mer enn 95 prosent av alle rifter eller hull i trommehinnen gror av seg selv i løpet av få dager til uker. Hørselen blir deretter normal. I perioden før skaden blir reparert, er det viktig at du unngår å få vann i øregangen ved bading, fordi kaldt vann i øret kan utløse kraftig svimmelhet. I tillegg er det økt infeksjonsfare når det er åpning inn til mellomøret. Øreskylling eller øredråper må heller ikke benyttes.

For å forebygge betennelser anbefales det at du bruker steril vatt i øreåpningen til trommehinnen har grodd.

Det er vanlig å foreta kontroller hos legen til trommehinnen er hel. I de sjeldne tilfeller der skaden ikke reparerer seg selv, vil du imidlertid få tilbud om en operasjon der man vil "lappe igjen" trommehinnen.

Vil du vite mer?