Informasjon

Neseblødning

En neseblødning skyldes som regel et slag mot nesen. Ved å klemme over nesen i cirka ti minutter vil de aller fleste neseblødninger stanse.

Hva er neseblødning?

En neseblødning er en blødning fra blodkar i nesehulens slimhinne. Som regel vil ellers friske personer kun få neseblødning etter å ha slått nesen, og blødningen vil da vanligvis stanse etter få minutter. Gjentatte små blødninger kan også skje ved nesepilling, små slag eller trykk mot nesen.

De aller fleste har blødd neseblod én eller flere ganger. Tilstanden forekommer hyppigst blant barn under ti år og blant voksne over 50 år, men neseblødning opptrer på alle alderstrinn.

Nesehulen
Nesehulen
Neseblødning.
Neseblødning.

Årsak

En neseblødning kan skyldes flere ting:

  • Slag eller trykk mot nesen
  • Nesepilling
  • Fremmedlegemer i nesen
  • Infeksjoner i nesen og området rundt
  • Innpusting av kald luft eller enkelte kjemiske stoffer, som for eksempel løsemidler
  • Tørr luft
  • Enkelte medisiner
  • Høyt blodtrykk, selv om dette er en sjelden årsak
  • En lang rekke andre og sjeldnere forklaringer, for eksempel blødersykdom eller blodåresykdom

Dersom du nylig har blødd neseblod, er du ekstra utsatt for nye blødninger. Dette skyldes at såret etter siste blødning kun har en tynn skorpe over seg. Det skal lite til før denne skorpen løsner. Pusser du for eksempel nesen, kan dette være nok til å sette i gang en ny blødning. Gjentatte neseblødninger over en periode på to til tre uker er derfor ikke så uvanlig og behøver ikke bety at noe annet er galt.

Diagnosen

Neseblødning krever som regel ingen utredning, og de færreste søker lege. Ved kraftige blødninger, blødninger som ikke vil stanse eller som stadig kommer tilbake, er det aktuelt å konsultere lege.

Legen vil spørre deg om hva som utløste blødningen, om du har slike neseblødninger ofte, hvilke medisiner du tar, og om du lider av annen sykdom. Legen vil også måle blodtrykk og foreta en undersøkelse av nesen.

I noen få tilfeller kan det være nødvendig å ta enkelte blodprøver for å finne ut av mulige årsaker til blødningene. Dette gjelder imidlertid kun et fåtall av pasientene, de som opplever stadige neseblødninger. Legen vil også måle blodtrykket, selv om høyt blodtrykk er en sjelden årsak til neseblødning.

Behandling

Dersom du sitter oppreist og klemmer over nesen med hodet lett fremoverbøyd, vil de fleste blødninger stanse i løpet av ti minutter. Det er viktig at du ikke slipper taket før det har gått minst så lang tid. For å få ekstra god effekt kan du i tillegg holde en kald klut over neseryggen.

Stopper ikke blødningen i løpet av ti minutter, kan du forsøke å legge en liten vattdott fuktet med nesedråper (for eksempel Otrivin®) opp i det blødende neseboret, og klype for nesen i nye ti minutter. Nesedråpene får blodårene til å trekke seg sammen, og kan dermed bidra til å stanse blødningen.

Det finnes ingen medikamenter mot neseblødning. Er du plaget med gjentatte blødninger langt fremme i nesen, er det mulig for en lege å brenne eller etse blodårene, for å hindre nye blødninger.

Er blødningen spesielt vanskelig å stoppe, vil legen legge inn en tampong som legger et konstant trykk mot den blødende blodåren. En slik tampong må noen ganger ligge inne i et par dager, unntaksvis enda lenger. Denne typen behandling kalles fremre tamponade. Dersom blødningen fortsatt ikke stopper, tyder det på at blødningen skjer langt bak i nesen. Da er det aktuelt med såkalt bakre tamponade - denne situasjonen oppstår forholdsvis sjelden, og krever vanligvis sykehusinnleggelse. I unntakstilfeller blir det nødvendig med kirurgisk behandling for å stanse blødningene. 

Prognose

Neseblødninger fra fremre del av nesen hos barn er oftest uskyldige og enkle å behandle. Noen ganger er så vanskelig å få stoppet blødninger at innleggelse i sykehus er nødvendig. Dette gjelder særlig eldre mennesker med blødninger langt bak i nesen.

Hvor alvorlig blødningen er, avhenger av hva som forårsaket den. Det oppstår sjelden komplikasjoner i sammenheng med en neseblødning.

Vil du vite mer?

  • Neseblødning - for helsepersonell