Informasjon

Hull i neseskilleveggen (septumperforasjon)

I noen tilfeller oppstår et hull (en perforasjon) gjennom neseskilleveggen som involverer brusken og slimhinnen på begge sider i nesen. Behandling av tilstanden har som mål å lukke hullet ved et kirurgisk inngrep.

Hva er septumperforasjon?

Nesen

Neseskilleveggen (septum) er en midtlinjestruktur som deler nesen i to nesebor, og som består av slimhinne, brusk og eventuelt benede komponenter i indre del av nesen. I noen tilfeller oppstår et hull (en perforasjon) gjennom neseskilleveggen, noe som involverer brusken og slimhinnen på begge sider.

Årsak

Det angis at forekomsten av septumperforasjoner er én prosent, hvorav cirka en tredjedel gir symptomer. 

Årsakene er mangfoldige, men tilstanden ses hyppigst som følgetilstand etter septumkirurgi eller annen skade. I andre land er sniffing av kokain en hyppig årsak. Generelle betennelsessykdommer som blodårebetennelser, sarkoidose og Wegeners granulomatose kan forårsake septal perforasjon. Noen kroniske infeksjonssykdommer kan også skade neseskilleveggen. 

Perforasjonene kan oppstå både fortil i nesen og baktil. Fremre perforasjoner er mest sjenerende og kan medføre ulike symptomer.

Symptomer

Ved fremre perforasjoner er symptomene hyppige neseblødninger, nesetetthet, økt mengde slim (snørr) fra nesen, skorper, fløytelyd og ytre nesedeformiteter. Bakre perforasjoner er som regel uten symptomer.

Diagnosen

Diagnosen stilles ved at legen påviser et hull gjennom neseskilleveggen. Ingen andre undersøkelser er påkrevd.

Behandling

Dersom pasienten er uten symptomer, skal tilstanden ikke behandles. For øvrig er målet å lukke perforasjonen gjennom et kirurgisk inngrep der hullet lappes igjen. De aller fleste (95 prosent) oppnår full symptomfrihet.

Prognose

Prognosen er god forutsatt kirurgisk behandling.

Vil du vite mer?

  • Septumperforasjon - for helsepersonell