Informasjon

Medikamentutløst nesetetthet

Medikamentutløst nesetetthet kommer av at nesedråper eller nesespray mot tett nese blir brukt for lenge. Da vil virkningen av disse legemidlene avta og du oppnår det motsatte av det du ønsker - tett nese.

Hva er medikamentutløst rhinitt?

Nese med conchae og bihuler

Medikamentutløst rhinitt er en tilstand med økt nesetetthet og irritabel neseslimhinne som oppstår etter lengre tids bruk av slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper. Unntaksvis kan tilstanden også skyldes medikamenter i tablettform.

Tilstanden er ikke uvanlig.

Årsak

Lokal bruk i nesen av slimhinneavsvellende midler som Rhinox, Otrivin, Dexyl, Zymelin får små blodårer i neseslimhinnen til å trekke seg sammen. Effekten er redusert blodgjennomstrømning og avsvelling av neseslimhinnen - du blir mindre tett i nesen.

Når du har brukt nesedråpene/-sprayen lengre enn 5-6 dager sammenhengende, vil effekten på de små blodårene avta. Blodstrømmen i neseslimhinnen øker igjen, mer væske slipper ut i vevet gjennom karveggen, og slimhinnen i nesen hovner opp på tross av at du fortsatt tar nesedråper/-spray. I tillegg blir slimhinnen tiltakende irritabel. Det hele forsterkes ved at mange ofte behandler den økte nesetettheten med høyere doser nesedråper, noe som gir forbigående bedring, men som etterfølges av avtakende effekt og trang til ytterligere doseøkning. Du kommer inn i en vond sirkel.

Visse medikamenter som tas som tabletter, kan forårsake rhinittsymptomer som følge av lokal inflammasjon (betennelse), signaler via lokale nerver eller ukjente mekanismer. Eksempler på slike legemidler er blodtrykksmidler (alfablokkere, ACE-hemmere, betablokkere, kalsiumblokkere, tiazider), midler mot ereksjonsvansker, antidepressiver, beroligende medisiner, antiepileptika, NSAIDs og hormoner (østrogen og progesteron).

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av den typiske sykehistorien. Tilstanden oppstår hos personer som har brukt slimhinneavsvellende nesedråper eller nesespray lengre enn 5-6 dager. Det fører til økende nesetetthet. Brukes midlene bare om kvelden, er risikoen for å utvikle medikamentell rhinitt muligens noe mindre - og tar lengre tid - enn ved bruk to til tre ganger daglig.

Ingen ytterligere undersøkelser eller prøver er påkrevd.

Behandling

Det viktigste er å forebygge tilstanden. Avslutt behandlingen med slimhinneavsvellende midler etter 5-6 dager og/eller ta så få doser som mulig.

Dersom tilstanden har oppstått, skal du straks stanse behandlingen med nesedråper eller nesespray. Den brå stansen i behandlingen gir uttalt nesetetthet, men dette er forbigående. Nesetettheten vil forsvinne gradvis av seg selv uten annen behandling. Det tar vanligvis en til to uker før nesen blir mer åpen og fire til seks uker før plagene forsvinner helt.

Medikamentell behandling er vanligvis ikke nødvendig. Bruk av nesespray med kortison kan dempe overgangsplagene. Det kan imidlertid være nødvendig å bruke kortisonsprayen i tre til fem uker.

Prognose

Ved stans i behandlingen med utløsende medikament tar det vanligvis en til to uker før nesen blir mer åpen og fire til seks uker før plagene forsvinner helt. Unntaksvis kan det ta bortimot et år å bli bra.

Pasienter som tidligere har hatt medikamentell rinitt, har økt risiko for å få tilstanden på nytt. Selv så langt som ett til to år etter stans av slik behandling, er én ukes behandling med slimhinneavsvellende nok til å kunne gi økende nesetetthet og nasal hyperreaktivitet i forbindelse med behandlingen. Disse pasientene bør derfor ikke bruke slike legemidler.

Vil du vite mer?

  • Medikamentell rhinitt - for helsepersonell