Informasjon

Kronisk nesetetthet, rhinitt

Kronisk nesetetthet er en tilstand med kronisk betennelse i neseslimhinnen som ikke skyldes allergi. Irriterende stoffer kan forverre tilstanden. Ikke alle blir bra med medikamentell behandling.

Hva er kronisk ikke-allergisk rhinitt?

Nese med conchae og bihuler

Rhinitt betyr betennelse i slimhinnen i nesen. Kronisk betyr i dette tilfellet at tilstanden har vedvart i mer enn ett år. Det er viktig å skille tilstanden fra allergisk rhinitt som er en del av symptombildet ved høysnue. Kronisk ikke-allergisk rhinitt er karakterisert ved plager fra nesen i form av ett eller flere av følgende vedvarende hovedsymptomer:

  • Nysing
  • Stadig renning fra nesen
  • Nesetetthet
  • Drypp av slim fra nesen bak i svelget

Neseslimhinnen produserer normalt slim som er nødvendig for å fukte og rense luften vi puster inn. Når denne slimhinnen blir betent, vil den produsere mer slim, og hevelsen vil samtidig føre til at luftpassasjen gjennom nesen blir trangere. Dette vil oppleves som nesetetthet med unormale mengder blankt slim eller snørr.

Summen av allergiske og ikke-allergiske rhinitter synes å ramme 20-40 prosent av befolkningen i industrialiserte land. Noen flere kvinner enn menn rammes av tilstanden.

Årsak

Det kan være forskjellige årsaker til denne tilstanden, og de er ikke alltid enkle å påvise. Det skilles mellom betennelsesutløste og ikke-betennelsesutløste kroniske rhinitter. Hos noen mener man at stadige infeksjoner kan være underliggende årsak. Som regel mistenker man virusinfeksjoner som forkjølelser og lignende. Andre årsaker kan være forstørrede lymfekjertler bak i nesen, skadet eller skjev neseskillevegg og bihulebetennelser. Hos noen mener man at mye støv og irriterende stoffer i lufta kan starte en langvarig betennelse i neseslimhinnen. I denne sammenhengen spiller røyking en stor rolle.

Store temperaturendringer kan også utløse tilstanden, for eksempel hos personer som jobber på fryselager. For stort forbruk av nesedråper kan ligge til grunn for utvikling av rhinitt, og også enkelte blodtrykksmedisiner kan medvirke til å utløse denne tilstanden. Det antas at arvelige faktorer spiller en rolle.

Diagnosen

Tilstanden er en eksklusjonsdiagnose, det vil si at legen må utelukke andre årsaker til plagene før diagnosen kan stilles.

Typiske plager ved kronisk ikke-allergisk rhinitt er vedvarende nesetetthet, slim og snørr i nesen også utenom forkjølelser og utenfor pollen- eller allergisesong. Tilstanden skilles fra allergisk rhinitt ved fravær av kløe i nese og øyne, debut av plagene på et senere tidspunkt (over 70 prosent etter 20-årsalderen), mer konstant nesetetthet og helårlige plager.

Slimet fra nesen er vanligvis fargeløst. Det har en tendens til å renne bak i halsen og medføre mye harking for å "rense" halsen. Kronisk ikke-alleregisk rhinitt kan forverres av tobakksrøyk, eksos, temperaturendringer, sterke parfymer, vaskemidler, alkohol. Tilstanden kan i alvorlige tilfeller gi sekundære fenomener som slapphet, søvnløshet og noen ganger hodepine. Livskvaliteten kan være redusert.

Ved en undersøkelse av nesen kan legen noen ganger se at luftpassasjen er trang på grunn av hovne slimhinner og mye slim. Slimhinnen er ofte normal eller litt rødere enn den blåfiolette eller bleke fargen som kan ses ved allergisk rhinitt.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å utføre allergitester for å utelukke allergisk rhinitt.

Behandling

Hovedformålet med behandlingen er å fjerne en eventuell underliggende årsak til tilstanden. Dette gjøres ved å forsøke å eliminere den utløsende faktor. Avhengig av hva som ligger til grunn, bør du:

  • Unngå støv
  • Slutte med tobakk eller i alle fall forsøke å redusere forbruket
  • Behandle en eventuell bihulebetennelse som kan ligge til grunn

Når du skal rense nesen, bør du bruke saltvann. Du kan enten dryppe deg i nesen, eller forsiktig inhalere litt saltvann gjennom nesen. Saltvann til denne bruken kan du lage billig selv, ved å koke opp 1 liter vann med en barneskje salt. Løsningen må deretter nedkjøles til romtemperatur før den brukes.

Vanlige nesedråper fører bare til ekstra irritasjon ved denne tilstanden og bør derfor unngås.

Pasienter med ikke-allergisk rhinitt har generelt mindre effekt av medikamentell behandling enn de med allergisk rhinitt. Kortisonholdig nesespray (eks. Flutide, Rhinocort) brukt i perioder kan minske renningen fra nesen og bedre luftpassasjen til mange, men ikke alle har nytte av slik medisin. Et alternativ kan da være et lokalt antihistamin i kombinasjon med kortisonholdig nesespray (Dymista).

Prognose

Tilstanden kan variere noe i tidlige faser, men hos mange blir den etter hvert kronisk. Hos noen kan tilstanden med tiden også irritere de nedre luftveier, og den kan i enkelte tilfeller utvikle seg til allergisk rhinitt.

Vil du vite mer?