Informasjon

Tørr nese, rhinitis sicca

Tørr nese og økt skorpedannelse i nesen kalles også rhinitis sicca. Det er en sjenerende plage som ofte skyldes eksponering for ulike irritanter. En behandling med fokus på å fuktiggjøre slimhinnen vil kunne begrense plagene.

En av hovedfunksjonene til nesen er å varme opp og fuktiggjøre den luften vi puster inn. En annen funksjon er å hente tilbake fukt fra den luften vi puster ut. Måten luft som pustes inn eller ut passerer gjennom nesen på, er av avgjørende betydning for denne "air-condition"- effekten. Den tette kontakten mellom luften og den fuktige neseslimhinnen er av avgjørende betydning for denne funksjonen.

Hva er rhinitis sicca?

Allergisk rhinitt

Rhinitis betyr betennelse i neseslimhinnen og sicca betyr tørr. Rhinitis sicca er således en betegnelse på en langvarig eller kronisk tilstand preget av tørrhet, sårhet og irritasjon i nesen. Tilstanden er dårlig avgrenset og definert. Den omfatter et spektrum av ulike neselidelser (rhinitis sicca anterior, primær og sekundær rhinitis atrophicans, rhinitis atrophicans med foetor (ozena) og "empty nose syndrome").

Det finnes ingen gode forekomstdata, men tilstanden er ikke uvanlig.

Årsak

Mulige årsaker til tørr nese inkluderer ulike sykdommer, ytre og indre faktorer og miljøfaktorer. Stadig eksponering for tørr og støvfylt luft, varme rom eller omgivelser, irriterende damp, tobakksrøyk, arbeid med krom, kokainsniffing, bivirkninger av medisiner, samt mekanisk irritasjon (nesepilling) er blant de hyppigste underliggende årsakene. Tilstanden kan også oppstå som komplikasjon etter nesekirurgi.

Symptomer

Den dominerende plagen er opplevelsen av en tørr nese og rikelig med skorpedannelse i nesen. Det er som regel lite snørr, men det dannes tørre skorper i nesen. I perioder kan nesetetthet på grunn av skorper og puss være plagsomt.

Rhinitis sicca eller tørr nese er dessuten forbundet med perioder med neseblødninger som skyldes irritasjonen i slimhinnen.

Diagnosen

Diagnosen baseres i hovedsak på sykehistorien, inspeksjon av den ytre og indre nesen, eventuelt endoskopi av nesen og nesesvelget, eventuelt CT-undersøkelse, allergitesting og bakterieprøver for å utelukke annen lidelse.

Symptomene som er nevnt over, er typiske for denne sykdommen. Legeundersøkelsen er ofte normal, men slimhinnen kan virke tørr og skorpedekket. Det er viktig å avklare om det kan foreligge allergi, om det er stoffer pasienten reagerer på. Ytterligere undersøkelser er ofte unødvendige, men CT kan være nyttig ved uklarhet om diagnosen. Ved henvisning til spesialist kan det bli aktuelt for øre-nese-hals-legen å gjøre endoskopi av nesen, å få gjort en grundig granskning av slimhinnen og det indre av nesen.

Behandling

En kronisk irritasjon av neseslimhinnen av denne typen kan føre til plagsom sårhet og ubehag. Slimhinnen kan bli så ødelagt at det oppstår kroniske sår, og til og med hull i neseskilleveggen.

Har du først fått en slik betennelse, er det viktig at du prøver å skåne slimhinnen mot irritanter som støv, tobakksrøyk, damper og andre mulige utløsende faktorer. Det er også svært viktig at du motstår fristelsen til å rense nesen med Q-tips, hårspennner eller lignende.

Slimhinnen bør derimot fuktes og behandles ved å påføre vaselin eller en annen nøytral salve i neseåpningen, eventuelt egnet olje (Rhinoil, ev. sesamolje?). Dette kan du for eksempel gjøre hver kveld. Videre kan bruk av saltvannsdråper, nesespray med hyaluronsyre eller skylling med større mengder saltvann være nyttig. Saltvann til denne bruken lager du billig ved å koke opp en liter vann og tilsetter en barneskje salt. Før du bruker dette, må oppløsningen kjøles ned til romtemperatur.

Unngå vanlige nesedråper! Disse vil skade den allerede såre slimhinnen og gjøre vondt verre!

Dersom du får en bakterieinfeksjon i nesen, det vil si at huden blir rød og hoven, eventuelt med en kvise i neseåpningen, bør du bruke en salve som inneholder antibiotika. Dette kan være for eksempel fucidin. I slike tilfeller bør du imidlertid ta kontakt med legen din.

Prognose

Plagene blir gjerne langvarige og kroniske, og behandlingen krever derfor tålmodighet. Men dersom du klarer å være utholdende og følger rådene, vil plagene bli sterkt redusert.

Vil du vite mer?