Informasjon

Spyttkjertelbetennelse, sialadenitt

Spyttkjertelbetennelse, sialadenitt, er en infeksjon i en spyttkjertel. Behandlingen er antibiotika, god munnhygiene og tiltak for å øke spyttproduksjonen.

Hva er sialadenitt?

Spyttkjertler.png


Ved gjentatte infeksjoner kan det oppstå kronisk betennelse i en spyttkjertel.Vi har tre større spyttkjertler og flere mindre. Den største, parotiskjertelen (glandula parotis), ligger ved kjevevinkelen rett foran øret. De to andre, submandibularkjertelen og sublingualkjertelen (glandula submandibularis og glandula sublingualis) ligger under nedre kjevebein. Dersom man får infeksjon i en av disse, vil man merke at det blir ømt i ett eller flere av disse områdene.

Spyttkjertelbetennelse er ingen hyppig tilstand, men den er heller ikke uvanlig.

Årsak

En betennelse i en spyttkjertel kan skyldes infeksjon med bakterier eller virus, eller en betennelse uten infeksjon - en inflammasjon. Infeksjon oppstår som regel sekundært til en spyttstein eller en forsnevring i utførselsgangen. Det vil si at en spyttstein blokkerer utførselsgangen fra kjertelen. Som en følge av dette får man en infeksjon i spyttkjertelen.

Ved svært dårlig munnhygiene kan det i seg selv være nok til å få infeksjon, uten at man har spyttstein.

Utenom det overnevnte finnes medvirkende tilstander som kan øke risikoen for å få en slik betennelse. Dette gjelder personer som er dehydrerte (for lite væskeinntak), har kronisk sykdom som diabetes, lavt stoffskifte (hypotyreose), nyresykdom, eller har Sjøgrens syndrom som innebærer lav spyttproduksjon.

Symptomer

Tidlige symptomer på tilstanden er ømhet i spyttkjertelen. Det kan utvikle seg raskt til å bli mer smertefullt (særlig ved måltider), og man vil få en hevelse i området for kjertelen. Dersom infeksjonen er kraftig, vil man føle seg allment medtatt med feber og slapphet.

Kronisk betennelse er karakterisert ved gjentatte episoder med smerte og inflammasjon. Ofte er sykdomsbildet mindre intenst enn ved akutt inflammasjon. Mest fremtredende er ømhet over kjertelen når pasienten spiser.

Diagnosen

Diagnosen stilles som regel på grunnlag av symptomene og de funnene legen gjør ved å konstatere lokal ømhet over den aktuelle spyttkjertelen. I noen tilfeller med bakerieinfeksjon vil man kunne presse ut puss fra kjertelen. Det kan foreligge forhøyet blodsenkning eller CRP. Unntaksvis gjøres bildeundersøkelse med ultralyd eller CT.

Behandling

Behandlingen består av to tiltak der begge er like viktige. For å fjerne den akutte infeksjonen bruker man antibiotika. Samtidig iverksettes egenbehandling. Den består først og fremst i god munnhygiene (regelmessig tannpuss) og tiltak for å øke spyttproduksjonen, som for eksempel å tygge tyggegummi. Sure stoffer øker også spyttproduksjonen og utskillelsen av spytt.

I unntakstilfeller oppstår en byll (abscess) som må behandles med kirurgisk drenasje.

Kroniske tilfeller kan kreve kirurgisk korrigering av innsnevringen av utførselsgangen, eventuelt fjerning av kjertelen - med lav risiko for påfølgende munntørrhet.

Vil du vite mer?