Informasjon

Spyttkjertelstein, sialolithiasis

Spyttstein eller sialolithiasis er en tilstand som betegner steindannelse i en utførselsgang fra en spyttkjertel. Den vanligste behandlingen er konservativ, uten kirurgi, men pasienten og legen kan også forsøke å dytte/melke steinen ut dersom det er mulig.

Hva er sialolithiasis?

Spyttstein eller sialolithiasis er en tilstand med steindannelse i en utførselsgang fra en spyttkjertel. Vi har tre større spyttkjertler. Den største, parotiskjertelen (glandula parotis) ligger ved kjevevinkelen rett foran øret. De to andre, submandibulariskjertelen og sublingualkjertelen (glandula submandibularis og glandula sublingualis) ligger under nedre kjevebein og i munnens gulv. Parotiskjertelen åpner seg langs innsiden av kinnet i munnen. De to andre kjertlene åpner seg langs sidene av munngulvet.

Antall nye tilfeller per år av symptomgivende spyttstein var i en engelsk undersøkelse 1 per 15.000 til 30.000 innbyggere. Spyttkjertelstein utgjør halvparten av sykdomstilfellene i spyttkjertlene.

Spyttkjertler.png

Årsak

Steindannelse i spyttkjertlene er forbundet med stagnasjon av spytt. Det kan skyldes innsnevring i utførselsgangen til en kjertel, for eksempel etter en skade, men det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon, for eksempel ved bruk av legemidler (antikolinergika) som reduserer spyttproduksjonen, eller ved dehydrering - stort væsketap. Samtidig betennelse i kjertelen er ikke uvanlig.

Glandula submandibularis har en lang og slynget utførselsgang som vender oppover, noe som kan disponere for stagnasjon og steinutfelling. Derfor er dette den hyppigste lokalisasjonen (80-90 prosent) av spyttkjertelstein. Som oftest dreier det seg om én stein.

Symptomer

Typisk kommer de verste symptomene i forbindelse med måltider. Det vanligste er smerter og hevelse, eller en sprengfølelse i kjertelen. Hevelsen kan bli relativ stor, og den blir fort lett synlig i ansiktet. Alle symptomene oppstår på grunn av at spyttkjertelen ikke får tømt seg.

Diagnosen

Når du kommer til legen, vil du sannsynligvis ha en hevelse over kjertelen, og noen av symptomene som nevnt ovenfor. Dette sammen med at legen ofte kan kjenne steinen i munnen din, er nok til å stille diagnosen.

Ikke alltid er det like lett å stille diagnosen, og det kan være aktuelt å foreta CT-undersøkelse, eventuelt ultralyd.

Behandling

Dersom det er mulig, uten at det blir for smertefullt, kan man prøve å dytte steinen ut ved å stryke langs med utførselsgangen i retning munnhulen.

De fleste kan behandles uten kirurgi. I de få tilfellene der kirurgi er påkrevet kan det utføres med et tynt endoskop eller ved åpen kirurgi. Spyttgangen vides ut slik at steinen kommer lettere ut, eventuelt så fjernes steinen. 

Hvilken behandling du får, vil være avhengig av tilstanden din, men også tilgangen på spesialisthjelp. Snakk med legen, så får du vite mer om hva som er aktuelt i ditt tilfelle.

En stein som blokkerer utførselsgangen fra spyttkjertelen, gir økt risiko for at det oppstår betennelse i kjertelen.

Vil du vite mer?