Informasjon

Forstørrede mandler, tonsillehypertrofi

Store mandler, hypertrofiske tonsiller, er noe man særlig ser hos småbarn. Med årene avtar den relative størrelsen til mandlene, og de færreste voksne har plager fra mandlene.

Hva er tonsillehypertrofi?

Munnhule
 

Tonsiller er det samme som mandlene i halsen. Tonsillene er aktive lymfekjertler som befinner seg på hver side i halsen bak fremre ganeseil. De øker noe i størrelse ved halsbetennelser, men de krymper til vanlig størrelse etterpå.

Tonsillehypertrofi betyr at halsmandlene er forstørret (hypertrofiske) ut over det normale, også når det ikke foreligger akutt betennelse.

Forstørrede mandler er en vanlig tilstand, spesielt blant barn i alderen to til seks år. Hos barn vil de forstørrede halsmandlene bli mindre plagsomme med årene, fordi plassforholdene i svelget blir romsligere etter som barnet vokser mens mandlene i liten grad vokser. Det som i barneårene kan se ut som store klumper, kan hos en voksen se helt uskyldig ut.

Man har ikke funnet noen årsak til at enkelte blir plaget med store halsmandler.

Diagnosen

De fleste med tonsillehypertrofi har noe hyppigere halsbetennelser enn gjennomsnittet. Hos enkelte kan de store mandlene føre til forandringer av stemmen, slik at man snakker med grøtet stemme. I noen tilfeller er mandlene så store at de gir svelgevansker.

Når det er dårlig plass i svelget, kan dette i tillegg ha innvirkning på nattesøvnen, og enkelte plages med urolig søvn som følge av denne tilstanden.

De store mandlene er enkle å se ved en vanlig undersøkelse av halsen. Det er ikke nødvendig med andre undersøkelser.

Behandling

Plagene som følger med tonsillehypertrofi, kan være ille, men de er som regel forbigående. Som nevnt vokser de fleste av seg denne tilstanden, og man forsøker derfor å vente lengst mulig med en eventuell operasjon, en tonsillektomi. Hos barn fjerner man i det samme inngrepet også de falske mandlene, det utføres en adenotonsillektomi.

Et kirurgisk inngrep av denne typen krever narkose. Inngrepet medfører forholdsvis store plager med smerter og sårhet i svelget etter operasjonen. Også dette er en av årsakene til at man avventer situasjonen og kun opererer de verste tilfellene.

Grunner til å søke om operasjon er:

  • Tilbakevendende betennelser i tonsillene tre til fire ganger i året i mer enn to år, spesielt dersom det påvises at streptokokker er årsak til betennelsene
  • Halsbyll i vevet rundt tonsillene (peritonsillær abscess)
  • Dersom de store mandlene gjør at barn ikke får i seg nok næring
  • Hvis nattesøvnen blir ødelagt på grunn av tetthet i nese og svelg

tonsillene

Hva er effektene av tonsillektomi?

En samlestudie viste at adenotonsillektomi ga færre episoder med sår hals det første året etter inngrepet hos barn, størst var effekten hos dem med mest plager. Den gunstige effekten er imidlertid beskjeden.

En finsk studie fant ingen effekt på antall episoder med kraftig sår hals, men tonsillektomi ga færre halsplager og medførte færre legebesøk og mindre fravær fra skole/jobb.

Den hyppigste komplikasjonen til tonsillektomi er blødning. Det forekommer hyppigst i løpet av første 24 timer, men kan oppstå til og med tre uker etter kirurgi. En etterblødning er innleggelsesgrunn, tilstanden kan i verste fall være  livstruende. 

Vil du vite mer?