Informasjon

Senkomplikasjoner til halsbetennelse

Senkomplikasjoner til halsbetennelse forårsaket av streptokokker, kan i svært sjeldne tilfeller utløse en betennelsesreaksjon i hjertet (giktfeber), i nyrene (glomerulonefritt) eller i leddene (reaktiv artritt).

Hva er senkomplikasjoner til halsbetennelse?

Halsbetennelse (streptokokkhals) og skarlagensfeber forårsakes av bakterietypen gruppe A beta-hemolytiske streptokokker. Dette er en bakterietype som kan utløse sykdommer som akutt giktfeber (akutt revmatisk feber), akutt betennelse i nyrene (poststreptokokk glomerulonefritt) og akutt leddbetennelse. Poststreptokokk betyr "etter streptokokkinfeksjon".

Slike komplikasjoner er blitt svært sjeldne i vår del av verden, men forskere har beregnet at det årlig oppstår 10-20 millioner nye tilfeller i den fattige del av verden. Akutt revmatisk feber og poststreptokokk glomerulonefritt forekommer oftest hos barn. Forekomsten er høyest i aldersgruppen 5-15 år, men slik sykdom opptrer også blant tenåringer og yngre voksne.

Tonsiller.png
Neste side