Informasjon

Senkomplikasjoner til halsbetennelse

Akutt revmatisk feber

Selv om det har vært en dramatisk nedgang i alvorlighetsgrad og dødelighet av akutt revmatisk feber siden 1940-tallet, så er ikke sykdommen forsvunnet.

Tilstanden viser seg som en akutt febersykdom en til to uker etter for eksempel en halsbetennelse. Feberen ledsages av betennelse i de store leddene, først gjerne i bena, senere i armene. Betennelsen flytter seg gjerne fra ledd til ledd, varer som regel i to til tre dager per ledd og hele leddbetennelsen er over etter to til tre uker. Leddbetennelsen lindres av betennelsesdempende medisiner (salisylater og NSAIDs), den går over av seg selv og gir ingen varige mén.

Det kan også foreligge tegn på betennelse i hjertet, nærmere bestemt i hjerteposen (perikarditt), i selve hjertemuskelen (myokarditt) og i hinnen som klær innsiden av hjertet (endokarditt). Betennelsene kan føre til brystsmerter, svekket hjerte og skader på hjerteklaffene. På lang sikt kan skadene på hjerteklaffene bli betydelige og kreve operativ behandling. Det tar gjerne 10-20 år fra den opprinnelige sykdommen finner sted til den gir alvorlige hjerteproblem.

Et ringformet utslett forekommer på selve kroppen, og barn kan plutselig begynne å bevege på armer og bein på en ukontrollert og uhensiktsmessig måte (Sydenhams korea). I tillegg kan det foreligge muskelsvakhet og følelsesmessige forstyrrelser. Tilstanden er gjerne mer markert på den ene siden av kroppen enn den andre, og den er noen ganger ensidig. Denne skaden på nervesystemet er vanligvis selvbegrensende, opptrer hos max fem prosent av pasientene og varer typisk i to til tre måneder.

Disse symptomene kan opptre med ulike alvorlighetsgrader og i ulike kombinasjoner. Den akutte sykdommen varer fra bare noen dager til få uker, men skader på hjerteklaffene kan bli permanente og gi kroniske og økende plager.

Forrige side Neste side