Informasjon

Akutt halsbetennelse

Temaside om Korona

Årsak

De fleste tilfeller av tonsillitt skyldes infeksjon med et virus, men bakterier kan også forårsake tonsillitt. Den vanligste bakterien som forårsaker tonsillitt er Streptococcus pyogenes - eller gruppe A streptokokker (streptokokk-halsbetennelse). Det vanligste viruset er forkjølelsesvirus, men en rekke andre virus kan gi halsbetennelse. En spesiell form for halsbetennelse er mononukleose eller kyssesyke som gir en langvarig halsbetennelse og som forårsakes av Epstein-Barr viruset (EBV).

Tonsillene er immunsystemets førstelinje forsvar mot bakterier og virus som kommer inn i munnen. Denne funksjonen kan gjøre tonsillene særlig sårbare mot infeksjon og inflammasjon. Etter puberteten avtar tonsillenes immunfunksjon, noe som synes å være forklaringen på at tonsillitt er sjelden hos voksne.

Forrige side Neste side