Informasjon

Akutt halsbetennelse

Prognose

I de aller fleste tilfeller vil halsbetennelsen gå over av seg selv i løpet av tre til syv dager. Dersom man får antibiotikabehandling på grunn av infeksjon med streptokokker, blir man som regel frisk etter to til fire dager. Kyssesyken, som ikke lar seg behandle med antibiotika, er derimot mer langvarig og krever oppfølging og kontroll.

Halsbyll er en komplikasjon der bakteriene sprer seg til området rundt mandlene. Dette medfører som regel økende feber, betydelige svelgsmerter, svekket allmenntilstand og vansker med å gape opp.

Forrige side Neste side