Informasjon

Strupekreft, larynkskreft

Strupekreft eller larynkskreft er kreft som oppstår i nærheten av stemmebåndene. Sykdommen er sterkt knyttet til tobakksbruk. Tidlige symptomer kan være heshet og endret stemme.

Temaside om Korona

Hva er strupekreft?

Strupen er nedre del av svelget og er et muskelrør som deler seg i spiserøret og luftrøret. Strupelokket lukker luftrøret når vi spiser og drikker og svelger ned. Strupehodet er laget av brusk og sørger for at luftrommet omkring stemmebåndene holdes utspent og at stemmebåndene hele tiden er stramme. Stemmebåndene vibrerer når luft passerer forbi. Når vi snakker, strammes og slakkes stemmebåndene slik at tale oppstår.

Stemmebånd - åpen

Kreft i strupen (larynx) - inndeles ofte etter plassering: ovenfor stemmebåndene (supraglottis), i stemmebåndene (glottis) eller nedenfor stemmebåndene (subglottis). Kreft i strupen kan med tiden vokse inn i stemmebåndene og påvirke stemmen.

Antall nye tilfeller strupekreft i Norge i 2017 var 2,8 per 100 000 menn og 0,6 per 100 000 kvinner. Antall nye tilfeller var 87, derav 71 menn og 16 kvinner. Det er en svakt fallende tendens i antall tilfeller av strupekreft. I følge en dansk studie er forekomsten av strupekreft markert lavere blant høyt utdannende sammenlignet med lavere sosioøkonomiske grupper. Strupekreft utgjør en fjerdedel av all kreft i hode/halsregionen. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 64 år.

Det er høy forekomst av strupekreft i østblokkland, noe som har sammenheng med høyt tobakksforbruk. 

Neste side