Informasjon

Strupekreft, larynkskreft

Strupekreft eller larynkskreft er kreft som oppstår i nærheten av stemmebåndene. Sykdommen er sterkt knyttet til tobakksbruk. Tidlige symptomer kan være heshet og endret stemme.

Hva er strupekreft?

Strupen er nedre del av svelget og er et muskelrør som deler seg i spiserøret og luftrøret. Strupelokket lukker luftrøret når vi spiser, drikker og svelger. Strupehodet er laget av brusk og sørger for at luftrommet omkring stemmebåndene holdes utspent og at stemmebåndene hele tiden er stramme. Stemmebåndene vibrerer når luft passerer forbi. Når vi snakker, strammes og slakkes stemmebåndene slik at lyder dannes.

Stemmebånd - åpen

Kreft i strupen (larynks) inndeles ofte etter plassering: ovenfor stemmebåndene (supraglottis), i stemmebåndene (glottis) eller nedenfor stemmebåndene (subglottis). Kreft som omfatter stemmebåndene, vil i stor grad påvirke stemmen.

Antall nye tilfeller strupekreft i Norge i 2021 var 3,7 per 100 000 menn og 0,5 per 100 000 kvinner. Antall nye tilfeller var 123, derav 108 menn og 15 kvinner. Det er en svakt fallende tendens i antall tilfeller av strupekreft.

Strupekreft utgjør en fjerdedel av all kreft i hode/halsregionen. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 64 år.

Det er høy forekomst av strupekreft i østblokkland, noe som har sammenheng med høyt tobakks- og alkoholforbruk. 

Neste side