Informasjon

Strupekreft, larynkskreft

Årsaker

Kreftutvikling oppstår i overflaten av slimhinnen som reaksjon på eksponering for kreftfremkallende stoffer. Den dominerende årsaken er tobakk. Risikoen for strupekreft øker med økende varighet og mengde av tobakkforbruk. Det er også holdepunkter for økende risiko ved samtidig høyt forbruk av alkohol.

I nyere tid er forskerne blitt oppmerksomme på at humant papillomavirus (HPV) - spesielt type HPV-16, er en viktig årsaksfaktor for kreft i munnhule og svelg. HPV-relatert kreft ses vanligvis hos noe yngre personer, og forandringene sitter oftest i tunge eller tonsilleregion, men kan også føre til strupekreft (larynkskreft). Vi antar at HPV overføres ved munnsex.

Yrkeseksponering for blant annet nikkel synes å kunne disponere for strupekreft. Det mistenkes også at det kan være en mulig sammenheng med langvarig reflukssykdom

Forrige side Neste side