Informasjon

Strupekreft, larynkskreft

Behandlingen

Avhengig av hvor langt kreftsykdommen har kommet, vil målet med behandlingen være helbredelse eller lindrende behandling. Behandlingen består av operasjon, strålebehandling og i noen tilfeller kjemoterapi - og ulike kombinasjoner av disse.

Ved små svulster uten spredning (kalt T1- og T2-svulster) fjernes svulsten med kirurgi eller strålebehandling. Eventuelt foretas kirurgisk behandling kombinert med strålebehandling. Ved spredning til lymfeknuter gjøres kirurgi, eller det gis en kombinasjon av strålebehandling og cellegift. Tilbakefall behandles gjerne med cellegift.

Ved mer langtkomne svulster med større grad av innvekst i vevet rundt eller med spredning (T3- og T4-svulster), vil det vanligvis gis en kombinasjon av strålebehandling og cellegift, eventuelt kirurgi. 

Operasjoner utføres ofte med CO2-laser ved lokalisert svulst. Avhengig av svulstens utbredelse og plassering er det aktuelt med fjerning av hele stemmebåndet, eller fjerning av hele eller deler av strupehodet (larynks). Dersom hele strupehodet fjernes, såkalt total laryngektomi, må du puste via et hull nede på halsen (trakeostomi), og du mister din vanlige stemme.

HPV-vaksine inngår nå i det offentlige barnevaksinasjonsprogrammet, og tilbys både jenter og gutter i 7. klasse. Dette antas på sikt å føre til redusert forekomst av kreft forårsaket av HPV. 

Forrige side Neste side