Informasjon

Strupekreft, larynkskreft

Prognose

Strupekreft er den svulsttypen i hode/halsregionen med best leveutsikt. Forløpet avhenger av utbredelse og egenskaper ved svulsten. Særlig god er prognosen når diagnosen stilles i tidlig stadium (T1-T2, N0) - 90 prosent av de som har fått laseroperasjon, vil da fortsatt være i live etter fem år. Gjennomsnittlig fem-års overlevelse for alle stadiene samlet er at omtrent seks av ti lever mer enn fem år. Overlevelsen er lavere når kreftsvulsten har vokst inn i vevet rundt, og når det foreligger lymfeknutespredning på halsen.

Behandlingen kan gi flere komplikasjoner:

  • Det oppstår stemmeforandringer etter kirurgisk inngrep og etter stråling, men ved tidlige stadier med kirurgisk og/eller strålebehandling kan stemmebånd bevares
  • Laryngektomi medfører tap av normal stemme, og du må puste og prate gjennom en åpning på halsen (trakeostomi)
  • Stråling i halsregionen kan medføre ulike bivirkninger som redusert stoffskifte på grunn av skade av skjoldkjertelen (tyreoidea), munntørrhet, slimhinneskader og økt risiko for tannråte. En annen følgetilstand er sykdom i tannkjøttet og skader i kjevebenet (strålenekrose)
  • Utmattelse kan være en følge av sykdommen, men det kan også skyldes behandlingen. Psykiske påkjenninger i forbindelse med alvorlig diagnose og belastende behandling bidrar til utvikling av utmattelse hos mange

Tilbakefall kommer som regel i løpet av de første ett til tre årene etter avsluttet behandling. Oppfølging med regelmessige kontroller er viktig. 

Forrige side Neste side