Informasjon

Snorking

Snorking skyldes at det er trangt i bakre del av svelget under søvn. Vevet i området fra bakre del av nesen og ned til strupelokket er såvidt "løst", at det hos de som snorker, vibrerer og kan klappe sammen under innpust.

Hva er snorking?

Snorking produseres ved vibrasjoner/svingninger av drøvelen, den frie kanten av den bløte gane og av den fremre og bakre ganebuen under søvn.

Lett til moderat snorking er å betrakte som et normalfenomen. Hyppigheten tiltar med alderen. En italiensk studie fant regelmessig snorking i 30-årsalderen hos 10% av mennene og 5% av kvinnene, og i 60-årsalderen hos 60% av mennene og 40% av kvinnene. Uttalt snorking som kan gi sosiale og familiære problemer, ses hos ca. 20% av befolkningen og nesten bare blant menn.

Neste side