Informasjon

Snorking

Snorking skyldes at det er trangt i bakre del av svelget under søvn. Vevet i området fra bakre del av nesen og ned til strupelokket er såvidt "løst", at det hos de som snorker, vibrerer og kan klappe sammen under innpust.

Hva er snorking?

Snorking produseres ved vibrasjoner/svingninger av drøvelen, den frie kanten av den bløte gane og av den fremre og bakre ganebuen under søvn.

Lett til moderat snorking er å betrakte som et normalfenomen. Hyppigheten tiltar med alderen. En studie viste at vel 40 prosent snorker til vanlig, 50 prosent av menn og vel 30 prosent av alle kvinner. Høyest forekomst var i aldersgruppen 45 til 64 år. Uttalt snorking som kan gi sosiale og familiære problemer, ses hos cirka 20 prosent av befolkningen og nesten bare blant menn.

Neste side