Informasjon

Snorking

Snorking skyldes at det er trangt i bakre del av svelget under søvn. Vevet i området fra bakre del av nesen og ned til strupelokket er såvidt "løst", at det hos de som snorker, vibrerer og kan klappe sammen under innpust.

Temaside om Korona

Hva er snorking?

Snorking produseres ved vibrasjoner/svingninger av drøvelen, den frie kanten av den bløte gane og av den fremre og bakre ganebuen under søvn.

Lett til moderat snorking er å betrakte som et normalfenomen. Hyppigheten tiltar med alderen. En italiensk studie fant regelmessig snorking i 30-årsalderen hos ti prosent av mennene og fem prosent av kvinnene, og i 60-årsalderen hos 60 prosent av mennene og 40 prosent av kvinnene. Uttalt snorking som kan gi sosiale og familiære problemer, ses hos cirka 20 prosent av befolkningen og nesten bare blant menn.

Neste side