Informasjon

Snorking

Snorking skyldes at det er trangt i bakre del av svelget under søvn. Vevet i området fra bakre del av nesen og ned til strupelokket er såvidt "løst", at det hos de som snorker, vibrerer og kan klappe sammen under innpust.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien. Cirka ti prosent av pasienter med uttalt snorking har samtidig søvnapné-syndrom, det vil si at det oppstår pustepauser under søvn som gir forbigående oksygenmangel.

Legen vurderer om det foreligger andre årsaker til tranghet i luftveiene, som skjev nese, nesepolypper, trang nese. Snorkere har ofte stor drøvel og forstørrede mandler (hypertrofiske tonsiller). Noen har til en viss grad overbitt. Overvekt forekommer hyppig.

Ved mistanke om søvnapné-syndrom kan det være aktuelt å gjøre søvnundersøkelse, polysomnografi. Det er en helnatts undersøkelse av søvnen og innebærer skåring av søvnstadier basert på EEG-aktivitet, øyebevegelser og muskelspenning.

Forrige side Neste side